preheader NTVH

Banner website

Langetermijngebruik van eltrombopag is effectief en veilig bij patiënten met chronische immuuntrombocytopenie

Uit follow-up gegevens van de EXTEND-studie, gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘American Society for Hematology’ (ASH) blijkt dat langetermijngebruik van eltrombopag een effectieve en veilige manier is om het aantal trombocyten boven 50.000/μl te houden bij patiënten met chronische immuuntrombocytopenie (ITP), zelfs bij eltrombopag-blootstellingen tot 5,5 jaar.

Eltrombopag is een orale trombopoëtinereceptoragonist die is geregistreerd voor de behandeling van chronische ITP. Uit eerdere studies bleek dat eltrombopag het aantal trombocyten op een veilige manier laat toenemen en het risico op bloedingen significant vermindert bij patiënten met ITP. EXTEND is een lopende ‘open-label’ extensiestudie die de veiligheid en effectiviteit van eltrombopag op lange termijn evalueert bij patiënten met chronische ITP die een eerdere eltrombopag-studie doorliepen. Tijdens ASH 2012 werden de veiligheids- en effectiviteitsgegevens van EXTEND gepresenteerd met blootstellingen aan eltrombopag voor een periode tot 5,5 jaar. De initiële eltrombopag-dosis in EXTEND is 50 mg en deze wordt getitreerd tussen 75 mg en 25 mg of minder per dag, afhankelijk van het aantal trombocyten. Het aantal trombocyten werd initieel wekelijks gemeten, gevolgd door maandelijkse of tweemaandelijkse metingen wanneer een stabiele dosis eltrombopag werd bereikt. De definitie voor respons in EXTEND was een trombocytenaantal van ≥50.000/μl ongeacht het moment tijdens de studie.

In totaal werd bij 257 van de 302 (85%) patiënten in EXTEND een respons vastgesteld tijdens ten minste 1 trombocytenmeting. Deze respons was onafhankelijk van het aantal trombocyten bij aanvang van de studie, de splenectomiestatus, het gebruik van concomitante ITP-medicatie bij aanvang of het zien van een respons tijdens de voorafgaande studie. Bij 62% van de patiënten werd bij minstens 50% van de metingen een trombocytenaantal ≥50.000/μl vastgesteld. Het mediane trombocytenaantal in EXTEND steeg boven ≥50.000/μl na week 2 en deze waarde bleef consistent boven 50.000/μl tot week 240.

De incidentie van bloedingen (‘World Health Organization’ graad 1 tot 4) zakte tijdens EXTEND van 57% bij aanvang tot respectievelijk 16%, 19%, 12% en 14% na 1, 2, 3 en 4 jaar. Het percentage klinisch significante bloedingen zakte van 17% bij aanvang tot 4% na jaar 1, 5% na jaar 2 en 0% na jaar 3 en 4. Medische problemen van de eltrombopag-behandeling werden vastgesteld bij 91% van de patiënten, terwijl men ernstige medische problemen zag bij 29%. De meest voorkomende medische problemen waren hoofdpijn (27%), nasofaryngitis (24%) en infecties van de bovenste luchtwegen (22%). Bij 14% van de patiënten werd besloten om de behandeling te stoppen ten gevolge van medische problemen.

In totaal rapporteerde men 25 trombo-embolische gebeurtenissen (‘tromboembolic events’; TEE) bij 19 patiënten in de studie (6%). De incidentiegraad voor TEE bedroeg 2,70/100 patiëntenjaren (‘patient years’; PY’s) wat in de lijn ligt met wat werd gerapporteerd tijdens ASH 2011 (3,02/100 PY’s) en ASH 2010 (3,14/100 PY’s). Men stelde geen relatie vast tussen de TEE-incidentie en het aantal trombocyten. Verder rapporteerde men geen klinisch relevante toename in reticulineafzettingen gedurende 4,75 jaar eltrombopag-behandeling en zag men geen toename van het aantal hepatobiliaire laboratoriumabnormaliteiten (HBLA). Samengevat blijkt uit deze follow-upanalyse van EXTEND dat langetermijn-eltrombopag een effectieve manier is om het aantal trombocyten snel en blijvend te verhogen tot ≥50.000/μl, wat resulteert in een significante reductie in de incidentie van bloedingen bij patiënten met chronische ITP. Bovendien werd eltrombopag goed verdragen bij blootstellingen tot 5,5 jaar en stelde men geen nieuwe problemen met betrekking tot veiligheid van de behandeling vast. Zo zag men geen toename in de incidentie van TEE en HBLA en rapporteerde men geen klinisch significante toename in reticulineafzettingen. Desalniettemin wordt de langetermijnveiligheid en -effectiviteit van eltrombopag verder bestudeerd.

Referentie

Saleh M, Cheng G, Bussel J, et al. Long-term safety and efficacy of eltrombopag in adults with chronic immune thrombocytopenia (ITP): report of up to 5.5 years of treatment in EXTEND. Presented at ASH 2012, abstract 2198.

Spreker Mansoor N. Saleh

saleh

Mansoor N. Saleh, MD,
Georgia Cancer Specialists, Atlanta, GA, USA

 

Zie: Keyslides

Naar boven