preheader NTVH

header website

Patiënten met chronische myeloïde leukemie met een stabiele moleculaire respons kunnen mogelijk veilig de dosis van hun tyrosinekinaseremmer reduceren

Een studie gepresenteerd tijdens de ASH 2016 suggereerde dat veel patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) veilig de bijwerkingen van hun tyrosinekinaseremmer (TKI) kunnen reduceren door de dosis te halveren. In tegenstelling tot andere studies, waarbij de focus lag op patiënten bij wie de leukemie nauwelijks meetbaar was met sensitieve testen, zijn in deze studie ook enkele patiënten geïncludeerd met een stabiele moleculaire remissie, weergegeven als MR3 volgens de internationale standaarden. De resultaten van deze studie suggereerden dat meer patiënten dan vooraf werd aangenomen mogelijk veilig hun TKI-dosis kunnen reduceren.

Meerdere studies hebben laten zijn dat sommige CML-patiënten met een blijvende diepe moleculaire respons op hun TKI-behandeling, de behandeling kunnen beëindigen. Deze studies zijn echter alleen gedaan bij patiënten met een stabiele MR4, i.e. patiënten bij wie de BCR-ABL/ABL ratio constant onder de 0,01% ligt. Hoewel er anekdotische verslagen zijn van het succesvol beëindigen van de TKI-behandeling voor enkele maanden bij patiënten met een stabiele MR3 (i.e. BCR-ABL<0,1%, majeure moleculaire respons) en geen MR4, bijvoorbeeld tijdens zwangerschap, zijn deze patiënten tot nu toe niet formeel opgenomen in stop-studies. In de Engelse ‘De-Escalation and Stopping Therapy with Imatinib, Nilotinib or sprYcel’ (DESTINY)-studie, werd eerst de dosis gehalveerd bij patiënten met ten minste een stabiele MR3 voor 12 maanden, gevolgd door het compleet beëindigen van de behandeling. In totaal werden er 174 patiënten geïncludeerd in de DESTINY-studie (98 mannen en 76 vrouwen), 148 van deze patiënten werden behandeld met imatinib, 16 met nilotinib en 10 patiënten werden behandeld met dasatinib. Een inclusiecriterium van deze studie was dat patiënten behandeld werden met dezelfde TKI sinds de diagnose en al voor ten minste 3 jaar werden behandeld met deze TKI. Alle PCR testen in de afgelopen 12 maanden moesten wijzen op een MR3.

Na 12 maanden op de gehalveerde dosis (imatinib dagelijks 200mg, nilotinib tweemaal daags 200mg of dasatinib dagelijks 50mg), kwamen moleculaire recidieven minder voor bij patiënten met een stabiele MR4 bij start (3 van de 125 patiënten; 2,4%) in vergelijking met patiënten met een MR3 en geen MR4 (9 van de 49 patiënten; 18,4%) (p<0,001). Tevens was de mediane tijd tot een recidief korter bij de MR3-groep in vergelijking met de MR4-groep (respectievelijk 4,4 en 8,7 maanden). Alle 12 patiënten met een moleculair recidief bereikten MR3 binnen 4 maanden na het herstarten met de standaarddosis TKI. De meeste van de patiënten in deze studie (93%) hadden geen bewijs voor het terugkeren van de leukemie 1 jaar na het halveren van de TKI-dosis. Verder rapporteerden veel patiënten een significante vermindering van de TKI-gerelateerde bijwerkingen binnen de eerste 3 maanden.

In hun conclusie gaven de onderzoekers aan dat deze bevindingen mogelijk laten zien dat sommige patiënten onnodig overbehandeld worden. De andere belangrijke implicatie is dat patiënten niet extreem lage BCR/ABL niveaus hoeven te hebben om veilig de TKI-dosis te kunnen reduceren. Patiënten met bij start een MR4, hadden significant minder kans op terugkeer van de leukemie (waargenomen in 2,4% van deze patiënten) in vergelijking met patiënten geclassificeerd als een MR3 (terugkeer waargenomen in 18,4% van deze patiënten), maar deze lage terugkeerpercentages suggereren dat het veilig is voor patiënten met een MR3 om een poging te doen de TKI-dosis te reduceren wanneer daar behoefte aan is.

Referentie

Clark R, Polydoros F, Apperley J et al. Chronic Myeloid Leukaemia Patients with Stable Molecular Responses (at least MR3) May Safely Decrease the Dose of Their Tyrosine Kinase Inhibitor: Data from the British Destiny Study. Presented at ASH 2016; Abstract 938.

Spreker Mhairi Copland

 Copland

Mhairi Copland, MD, Professor of Translational Haematology,
Paul O'Gorman Leukaemia Research Centre, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom


Zie: Keyslides

Naar boven