preheader NTVH

header-website

Het doen van meer dan 8 CT scans bij patiënten met non-Hodgkin lymfomen leidt tot een significant verhoogd risico van tweede primaire maligniteiten

Wereldwijd is er een groeiende bezorgdheid over een mogelijke toename van het risico van kanker na blootstelling aan straling bij het maken van scans. Met de toename van het gebruik van Computer Tomografie (CT) bij lymfoma-patiënten die behandeld worden met curatieve therapie, wordt de discussie over of deze handelswijze een toename geeft van tweede primaire maligniteiten (SPM) steeds belangrijker. Uit een groots opgezette, nationale Taiwanese studie blijkt dat non-Hodgkin lymfoma (NHL) patiënten die meer dan 8 CT-scans kregen, een significant grotere kans hadden op het ontwikkelen van een SPM (p < 0,001).Patienten met NHL die een curatieve behandeling ondergingen in de periode van januari 1997-december 2010, werden verdeeld in 2 studiepopulaties: een kreeg meer scans en de andere minder CT-scans. De cumulatieve incidentie van SPM bij deze twee groepen werd vergeleken met behulp van de Kaplan-Meier methode. Groepsstratificatie en multivariate analyse berekend via Cox proportionele hazard modellen, waarbij gebruik werd gemaakt van risico-analyses, aangepast voor mortaliteit, werden toegepast om onafhankelijke voorspellende factoren voor SPM te ontdekken.

Uit de resultaten van de studie blijkt dat patiënten die meer dan 8 CT-scans ondergingen, een significant grotere kans hadden op het ontwikkelen van een SPM dan diegenen die er ≤ 8 ondergingen (HR: 2.23; 95% betrouwbaarheidsinterval [CI]: 1,60–3,11; p<0,001) (zie ook onder keyslides - tabel 1 en 2 in de poster). In totaal werden 180 gevallen van SPM geïdentificeerd. Bij die patiënten die meer CT-scans ondergingen, kwam een hogere incidentie van SPM in de vorm van borstkanker voor (HR 11,22, 95% CI: ,47-85,64; p = 0,02) , van maagkanker (HR: 5,22; 95% CI: 1,17-23,23; p 0,03) en van lever- en galwegenkanker (HR: 2,18; 95% CI: 1,00-4,73; p = 0,049) vergeleken met diegenen die minder CT-scans ondergingen (zie ook keyslides). De cumulatieve incidentie van SPM bij patiënten met meer dan 8 CT-scans was significant hoger dan bij diegenen met 8 of minder CT-scans (log rank p < 0,001). De Kaplan-Meier curve is te zien onder keyslides.

Concluderend kan op grond van de resultaten van deze studie gesteld worden dat NHL-patiënten na het ondergaan van een curatieve behandeling, een significant hogere kans hebben op SPM indien ze méér CT-scans ter controle ondergaan. Overmatig inzetten van CT door artsen zou daarom vermeden moeten worden, aldus Chien, bij de categorie NHL-patiënten met complete remissie die een grote kans hebben op genezing van de aandoening.

Referentie

Chien SH, Liu CJ, Gau JP, Hu YW, et al. Frequency of surveillance computed tomography in non-Hodgkin lymphoma and the risk of secondary primary malignancies. EHA 2014 Congres Milaan, Poster 457.

Spreker Sheng Hsuan Chien

CHIEN

Sheng Hsuan Chien, MD, PhD,
Division of Hematology and Oncology, Department of Medicine, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan, ROC

 

Zie: Keyslides

Naar boven