preheader NTVH

Banner website

Een combinatie van pomalidomide met dexamethason is superieur aan de huidige behandelingsopties voor patiënten met moeilijk te behandelen myeloom

Een klinische studie waarbij verschillende therapeutische opties voor refractair myeloom werden vergeleken toont aan dat een combinatietherapie met pomalidomide en een lage dosering dexamethason superieur is aan een hoge dosering dexamethason monotherapie voor patiënten met resistentie en terugval.

De huidige behandeling voor multiple myeloom bestaat uit een combinatie van steroïden waaronder dexamethason, gecombineerd met gerichte therapieën zoals bortezomib en lenalidomide die de tumorgroei remmen. Veel patiënten worden echter uiteindelijk resistent voor deze standaardtherapie en hebben daarom een slechte prognose. Aangezien er momenteel erg weinig alternatieve behandelingen voorhanden zijn voor deze patiënten heeft het wetenschappelijk onderzoek zich vooral toegespitst op het ontwikkelen van nieuwe therapeutische combinaties om de prognose van deze moeilijk te behandelen patiënten te verbeteren.

Eerdere studies met de nieuwe immunomodulerende stof pomalidomide suggereerden werkzaamheid van pomalidomide bij deze recidiverende of behandelingsresistente myeloompatiënten. Om na te gaan of een combinatie van pomalidomide met lage dosering dexamethason tot een betere progressievrije- en totale overleving (PFS, OS) leidde dan een hoge dosering dexamethason monotherapie werd een open-label, multicentrische fase III studie opgezet. In totaal werden 455 patiënten gerandomiseerd tussen een behandeling met pomalidomide gecombineerd met lage dosering dexamethason ( LoDEX) (N=302) of een hoge dosering dexamethason monotherapie (HiDEX) (N=153) in 28-daagse cycli tot ziekteprogressie of ernstige toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt van de studie was PFS, terwijl secundaire eindpunten veiligheid, OS en kwaliteit van leven waren.

Na een mediane opvolging van 18 weken stelde men vast dat patiënten in de pomalidomide plus LoDEX-arm een significant langere PFS vertoonden dan patiënten die behandeld werden met HiDEX monotherapie (15,7 weken versus 8 weken, HR: 0.45; p< 0.001). Ook de OS was significant langer bij patiënten in de combinatie-arm ('median not reache' versus 34 weken; HR:0.53; p< 0.001). Na het vrijgeven van deze data besloot de 'data safety monitoring board' van de studie dat patiënten in de HiDEX-arm moesten overstappen naar de combinatie-arm.

Het combinatie-regime in de studie werd goed verdragen, alhoewel er wel een aantal te verwachten neveneffecten werden gerapporteerd in beide armen. Zo werden ondermeer een laag aantal neutrofielen (42% voor combinatie versus 15% voor HiDEX), een laag aantal bloedplaatjes (21% versus. 24%) en koorts (7% versus 0%) waargenomen. Op het moment van de studie was 45% van de patiënten in de combinatie-arm nog 'on-study' in vergelijking met 25% in de HiDEX-arm. De voornaamste reden voor het discontinueren van de studie was ziekteprogressie wat voorkwam bij 35% van de patiënten in de combinatie-arm en bij 49% in de HiDEX-arm. Tijdens de studie overleed 25% van de patiënten in de combinatie-arm en 38% in de HiDEX-arm.

Deze resultaten tonen aan dat een combinatie van pomalidomide met LoDEX geassocieerd is met een superieure overleving in vergelijking met de huidige standaardtherapie bij patiënten met moeilijk te behandelen myeloom. De onderzoekers van deze studie zien dan ook voldoende bewijs om deze combinatie naar voor te schuiven als de nieuwe standaardbehandeling voor refractaire myeloompatiënten bij wie de meeste behandelopties zijn uitgeput. De rol van deze nieuwe combinatie als eerstelijnsbehandeling wordt momenteel nog geëvalueerd.

Referentie

M. Dimopoulos, M. Lacy, P. Moreau et al. Pomalidomide in Combination with Low-Dose Dexamethasone: demonstrates a significant Progression Free Survival and Overall Survival advantage, in relapsed/refractory MM: A phase 3, multicenter, randomized, open-Label study. Presented at ASH 2012, abstract LBA6.

Spreker Meletios A Dimopoulos

dimopoulos

Meletios A Dimopoulos, MD
Greek Myeloma Study Group, Athens, Greece
Department of Clinical Therapeutics, University of Athens, Athens, Greece

 

Zie: Keyslides

Naar boven