preheader NTVH

header website

Highlights nieuwsbrief 4

Deze nieuwsbrief presenteert u de volgende lezingen:

1. Video interview: met Dr. Richard M. Stone, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, USA over de
    RATIFY-studie en de invloed van midostaurine op de overleving en cumulatieve incidentie van
    relapsen bij 3.277 nieuw-gediagnosticeerde AML-patiënten

2. Video interview: Dr. Srdan Verstovsek, professor van het department Leukemie, Universiteit van
    Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, vertelt over de implicaties van de 4-jaars follow-up
    data van de RESPONSE studie, waarin ruxolitinib wordt vergeleken met de best beschikbare
    standaard zorg bij Polycythemia Vera

3. Daratumumab toegevoegd aan VMP zorgt voor een verdubbeling van de progressievrije overleving
    bij patiënten met een nieuw gediagnostiseerd multipel myeloom die niet in aanmerking komen
    voor een transplantatie

4. TKI-geassocieerde cardiovasculaire toxiciteit bij patiënten met chronische myeloïde leukemie

5. Aanhoudende hoge respons bij volwassenen met recidief/refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom
    met tisagenlecleucel, een op CD19 gerichte CAR T-celtherapie

6. Venetoclax plus rituximab is superieur aan bendamustine plus rituximab bij patiënten met
    recidiverend / refractair chronische lymfatische leukemie

7. Verbeterde uitkomsten met brentuximab vedotin + AVD in vergelijking met ABVD als eerstelijns-
    therapie bij behandelingsnaïeve patiënten met gevorderd Hodgkinlymfoom

TAK banner 630x77

SKYLINE NTVH 630x77 GIF ManPlan 12.17

Tom Feys, MSc

 Tom Feys

Medical writerlogo Shire RGB

Naar boven