preheader NTVH

ash2015

Het toevoegen van idelalisib aan bendamustine en rituximab verlengt de overleving bij patiënten met recidiverende of refractaire chronische lymfatische leukemie

Uit interimresultaten van een fase III-studie blijkt dat de combinatie van idelalisib met bendamustine en rituximab zorgt voor een significant langere progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) en totale overleving (‘overall survival’, OS) dan een behandeling met bendamustine-rituximab bij patiënten met een recidiverende of behandelingsresistente chronische lymfatische leukemie (CLL). Het regime werd bovendien relatief goed verdragen en vormt zo dus een interessante nieuwe optie voor patiënten met recidiverende of refractaire CLL. Op basis van deze overtuigende data werd de studie vroegtijdig gestopt op advies van het onafhankelijke datamonitoringcomité.

Idelalisib is een innovatief geneesmiddel dat specifiek PI3k-delta remt, een eiwit met een cruciale rol in de B-celreceptorsignaalroute. Onlangs werd de combinatie van idelalisib met rituximab geregistreerd voor de behandeling van recidiverende CLL. Deze combinatie werd daarnaast ook geregistreerd als eerstelijnsbehandeling voor CLL-patiënten met een deletie van p17 of een TP53-mutatie. In de gepresenteerde gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie werden de verdraagbaarheid en effectiviteit geëvalueerd van het toevoegen van idelalisib aan een behandeling met bendamustine en rituximab (BR), de huidige standaardbehandeling voor patiënten met recidiverende of refractaire CLL.

In totaal werden 416 patiënten geïncludeerd in de studie. De belangrijkste inclusiecriteria waren de volgende: een eerdere behandeling met een purineanalogon, of bendamustine, een eerdere behandeling met een anti-CD20-antilichaam en CLL-progressie binnen 36 maanden na het einde van de vorige behandeling. Daarnaast moesten patiënten ook fit genoeg zijn om behandeld te worden met cytotoxische therapie. De patiënten in de studie werden gerandomiseerd tussen een behandeling met idelalisib (150 mg tweemaal per dag) plus BR (n=207), of BR alleen (n=209). De patiënten kregen maximaal 6 cycli BR toegediend. Uit een vooraf geplande interimanalyse na een mediane follow-up van 12 maanden bleek dat de mediane PFS, het primaire eindpunt van de studie, significant langer was voor de idelalisib-BR-combinatie (23 maanden) dan met BR alleen (11 maanden). Dit vertaalt zich in een reductie van het risico op ziekteprogressie van 67% indien idelalisib werd toegevoegd (HR [95%-BI]: 0,33-[0,24-0,45]; p<0,0001). Dit PFS-voordeel met idelalisib was vergelijkbaar bij alle onderzochte subgroepen, inclusief leeftijd, geslacht, ras en IGHV-mutatiestatus. Ook bij de patiënten met een del(17p) of een TP53-mutatie zag men een significant voordeel met idelalisib (HR [95%-BI]: 0,50 [0,32-0,77]. Ook wat betreft OS stelde men een significant voordeel vast met de idelalisib-BR-combinatie (mediane OS niet bereikt in beide armen, HR [95%-BI]: 0,55 [0,36-0,86]).

Het veiligheidsprofiel in de idelalisib-arm was in lijn met wat men eerder rapporteerde met dit middel bij CLL-patiënten. Bij 93% van de patiënten in de idelalisib-BR-arm stelde men een bijwerking van graad 3 of meer vast tegenover 76% van de patiënten die alleen BR kregen. Bij 26% van de patiënten in de idelalisib-arm zorgden bijwerkingen ervoor dat de behandeling onderbroken moest worden, terwijl dit percentage bij alleen BR 13% bedroeg. In de idelalisib-BR-arm observeerde men 21 sterfgevallen tegenover 15 met alleen BR.

Samengevat zorgt de toevoeging van idelalisib aan BR voor een significante reductie in het risico op ziekteprogressie en overlijden bij patiënten met recidiverende of refractaire CLL. Deze bevindingen werden consistent gezien in alle onderzochte subgroepen, inclusief bij patiënten met ongunstige prognostische kenmerken, zoals een del(17p) of een ongemuteerd IGHV. Op basis van deze overtuigende resultaten werd besloten om de studie vroegtijdig te stoppen. Dit regime vormt zo een interessante nieuwe optie voor patiënten met recidiverende of behandelingsresistente CLL.

Referentie

Zelenetz A, Robak T, Coiffier B, et al. LBA-5 Idelalisib Plus Bendamustine and Rituximab (BR) Is Superior to BR Alone in Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia: Results of a Phase 3 Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study. Presented at ASH 2015; Abstract #LBA-5.

Spreker Andrew Zelenetz

 zelenetz

Dr. Andrew D. Zelenetz, medisch oncoloog,
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, VS


Zie: Keyslides

Naar boven