preheader NTVH

header-website

Betere overleving voor patiënten met hematologische maligniteiten die opgenomen worden in een intensive care unit

Data van een Nederlandse studie tonen aan dat tussen 2004 en 2012 significant meer patiënten met een hematologische aandoening opgenomen werden in intensive care units (ICU). Hoewel de ernst van hun aandoening op het moment van ICU-opname groter was dan de ernst die men ziet bij de algemene populatie ICU-patiënten, steeg hun ICU-overleving significant tijdens de onderzochte periode. Dit was vooral het geval bij patiënten met een concentratie leucocyten van minder dan 4 x 109 per liter. Gebaseerd op deze data kan gesteld worden dat een hematologische aandoening op zich geen reden is om patiënten een levensverlengende behandeling te ontzeggen, onafhankelijk van het aantal witte bloedcellen.

In de gepresenteerde studie werden de data van 2.414 patiënten met een hematologische maligniteit die tussen 2004 en 2012 opgenomen werden in een ICU geëvalueerd. De proportie van patiënten met een hematologische aandoening die opgenomen werden in een ICU ten opzichte van het totaal aantal ICU-opnames steeg significant tijdens deze periode van 1,75% in 2004/5 en 1,94% in 2006/7 naar 2,10% in 2008/9 en 2,43% in 2010/11 (p < 0,01). Deze toename stelde men vast bij alle patiënten onafhankelijk van het aantal leukocyten in het bloed, behalve bij patiënten met < 1.0 x 109 leukocyten/liter. De mediane duur van de ICU opname bij ICU-overlevenden bedroeg 2,7 dagen en de mediane duur van het totale ziekenhuisverblijf bedroeg 23 dagen. In vergelijking met de algemene populatie patiënten die opgenomen werden in een ICU (GMI) hadden patiënten met hematologische aandoeningen een ernstigere ziekte (APACHE II score 25,2 versus 20,9), ontvingen ze meer mechanische ventilatie (67% versus 60%), meer vasopressieve medicatie (54% versus 48,5%) en hadden ze meer last van acuut nierfalen. Gedurende de onderzochte periode nam de gestandaardiseerde mortaliteitsgraad (SMR) af van 1,10 tot 0,89 (p = 0,03) bij patiënten met meer dan 1.0 x 109 leukocyten/liter en van 1,56 naar o,77 bij patiënten met een leukocytenaantal tussen 1.0 en 4.0 x 109 per liter.

Samengevat werden tussen 2004 en 2012 steeds meer patiënten met hematologische maligniteiten opgenomen in een ICU. Ondanks het feit dat hun ziekte ernstiger was dan die bij de GMI-populatie, verbeterde de ICU-overleving van deze patiënten significant. Dit was vooral het geval bij patiënten met minder dan 4 x 109 leukocyten/liter. Op basis van deze data vormt neutropenie op zich geen reden om patiënten levensverlengende zorg te ontzeggen.

Referentie

M. Van Vliet, I. Verburg, Mark van den Boogaard et al. Improved survival of patients with hematological malignancies admitted to an intensive care unit: a prospective Dutch National Intensive Care Evaluation. Presented at EHA 2013, Abstract S554

 

Spreker Maarten Van Vliet

vanvliet

Maarten Van Vliet, verpleegkundig promovendus,
Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, Nederland

 

Zie: Keyslides

Naar boven