preheader NTVH

Toevoeging van blinatumomab aan consolidatiechemotherapie verlengt de algehele overleving bij patiënten met MRD-negatieve B-cel ALL

Tijdens ASH 2022 werden de resultaten van de fase III-studie ECOG-ARIN E1910 gepresenteerd.1 Uit deze studie is gebleken dat de toevoeging van blinatumomab aan consolidatiechemotherapie de overleving van volwassen patiënten met recent gediagnosticeerde B-cel acute lymfatische leukemie (ALL) zonder minimale restziekte (MRD) significant verlengt na chemotherapie. In de Verenigde Staten is blinatumomab alleen goedgekeurd voor patiënten met MRD-positieve B-cel ALL, die na inductiechemotherapie in remissie zijn.2

Volwassen patiënten met recent gediagnosticeerde ALL kunnen vaak complete remissie (CR) bereiken met behulp van conventionele chemotherapie. Veel van deze patiënten zullen echter een recidief ervaren, zelfs nadat ze een MRD-negatieve status hebben bereikt. Blinatumomab is een bispecifieke T-cel ‘engager’ die ingezet wordt bij recidief/refractair B-cel ALL en bij patiënten met morfologische CR die MRD-positief zijn na inductiebehandeling. Tijdens de fase III-studie ECOG-ACRIN E1910 werd beoordeeld of blinatumomab ook voordeel kan bieden aan patiënten zonder detecteerbare MRD na inductie. Dit is een patiëntengroep met over het algemeen een betere prognose.

Studieopzet

Recent gediagnosticeerde BCR/ABL1-negatieve B-cel ALL-patiënten van 30-70 jaar werden gedurende 2,5 maand behandeld met een combinatie van inductiechemotherapie (BFM-achtige behandeling zoals in de E2993/UKALLXII-studie). Bij patiënten <55 jaar werd daarnaast pegaspargase toegevoegd aan de behandeling. Patiënten met CD20-positieve tumoren kregen naast de inductiechemotherapie ook rituximab toegediend. Patiënten in morfologische complete remissie (CR/CRi) na inductie gingen verder volgens het studieprotocol en ondergingen een intensieve methotrexaatkuur met pegaspargase voor CZS-profylaxe. Vervolgens werd de mate van remissie en MRD bepaald met behulp van flowcytometrie, waarbij MRD-negativiteit werd gedefinieerd als zijnde <0,01%. De studiedeelnemers werden vervolgens gerandomiseerd naar 4 extra cycli consolidatiechemotherapie of naar 2 cycli met blinatumomab gevolgd door 3 cycli met consolidatiechemotherapie, een derde cyclus blinatumomab, gevolgd door een vierde cyclus chemotherapie en een 4e cyclus blinatumomab. Op deze manier ontvingen de patiënten in beide studiegroepen een vergelijkbaar aantal cycli van chemotherapie. Na afronding van deze behandeling ontvingen patiënten gedurende 2,5 jaar een onderhoudsbehandeling bestaande uit het POMP-behandelingsregime.

Resultaten

De mediane leeftijd van de studiedeelnemers (n=488) was 51 jaar. Na de inductiefase was het percentage CR/CRi 81% (75% CR). Uiteindelijk werden 286 patiënten gerandomiseerd naar de blinatumomab- of controlegroep. Daarvan bleken 224 patiënten MRD-negatief, terwijl er bij de andere 62 patiënten nog restziekte gedetecteerd werd. Vanwege de goedkeuring door de FDA van blinatumomab bij MRD-positieve patiënten werden alle MRD-positieve deelnemers toegewezen aan de blinatumomab-groep. Na een mediane follow-upduur van 43 maanden bleek dat blinatumomab het risico op sterfte met 58% verminderde ten opzichte van de controlegroep (mediaan niet bereikt versus 71,4 maanden; HR [95%-BI]: 0,42 [0,24-0,75]; p=0,003). De algehele overleving na een mediane follow-upperiode van 3,5 jaar was respectievelijk 83% en 65%. Ook de recidiefvrije overleving was significant langer in de blinatumomab-groep dan de controlegroep (niet bereikt bij blinatumomab versus 22,4 maanden bij alleen chemotherapie; HR [95%-BI]: 0,46 [0,27-0,78]; p=0,004). Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen waargenomen die geassocieerd waren met gebruik van blinatumomab.

Conclusie

De toevoeging van blinatumomab aan consolidatiechemotherapie leidde tot een significant betere algehele overleving bij patiënten met recent gediagnosticeerde B-cel acute lymfatische leukemie die MRD-negatief waren na intensieve chemotherapie. Aangezien geen onverwachte veiligheidssignalen aan het licht zijn gekomen, duiden deze data erop dat blinatumomab ook bij MRD-negatieve patiënten werkzaam en verdraagbaar is.

Referenties

1. Litzow M, et al. Consolidation therapy with blinatumomab improves overall survival in newly diagnosed adult patients with B-lineage acute lymphoblastic leukemia in measurable residual disease negative remission: Results from the ECOG-ACRIN E1910 randomized phase III trial conducted by the NCI National Clinical Trials Network. Gepresenteerd tijdens ASH 2022; abstract LBA-1.
2. FDA. FDA granted accelerated approval to blinatumomab (Blincyto, Amgen Inc.) for the treatment of adult and pediatric patients with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. 2018. Te raadplegen via: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-granted-accelerated-approval-blinatumomab-blincyto-amgen-inc-treatment-adult-and-pediatric

Spreker Mark Litzow

Mark Litzow

Dr. Mark Litzow, Mayo Clinic, Rochester, MA, Verenigde Staten

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven