preheader NTVH

header-website

Wat is de optimale dosis antithymocyt globuline bij een haplo-identieke hematopoïetische stamceltransplantatie bij leukemiepatiënten?

Uit een gerandomiseerde studie waarin twee verschillende doseringen antithymocyt globuline (ATG) werden vergeleken in het conditioneringsregime van een haplo-identieke stamceltransplantatie bij leukemiepatiënten blijkt dat een dosis van 6 mg/kg ATG weliswaar geassocieerd is met minder Epstein Bar-virus (EBV) reactivatie dan een dosis van 10 mg/kg, maar patiënten wél blootstelt aan een hoger risico op ernstige ‘graft-versus-host disease’ (GVHD). Het verlagen van de ATG-dosis van 10 mg/kg naar 6 mg/kg moet dus gedaan worden met de nodige voorzichtigheid.

Tot op heden is het onduidelijk wat de optimale ATG-dosis is met het oog op preventie van GVHD na een haplo-identieke stamceltransplantatie. In de gepresenteerde studie werden 224 patiënten met leukemie in remissie en HLA haplo-identieke donoren gerandomiseerd tussen 6 mg/kg of 10 mg/kg ATG. Naast een evaluatie van de belangrijkste eindpunten geassocieerd met hematopoïetische stamceltransplantaties analyseerde men ook de incidentie van infecties na transplantatie.

Uit de studie bleek dat de cumulatieve incidentie van derde- of vierdegraads GVHD hoger was in de groep patiënten die 6 mg/kg ATG kreeg toegediend in vergelijking met de 10 mg/kg groep (67% versus 44,8%; p < 0,01). De hogere dosis ATG was geassocieerd met een hoger gebruik van corticosteroïden als gevolg van toxiciteit vergeleken met de lagere dosis ATG (p < 0,01, 68% vs 43%). EBV-reactivatie observeerde men frequenter in de 10 mg/kg-groep dan in de 6 mg/kg-groep (25,3% versus 9,6%, p < 0,01) als gevolg van een sterkere immunosuppressie door de hogere dosis. Het percentage patiënten met een recidief in de 6 mg/kg-groep was 7,6% tegenover 4,6% in de 10 mg/kg-groep. De ziektevrije overleving na 1 jaar was respectievelijk 87,5% en 88,1% in de 6 mg/kg-groep en de 10 mg/kg-groep (p = 0,877). De hoogte van de ATG-dosis had geen invloed op de OS of de DFS.

Samengevat blijkt uit de studie dat 6 mg/kg ATG in het conditioneringsregime bij een haplo-identieke stamceltransplantatie geassocieerd is met significant minder EBV-reactivatie dan een dosering van 10 mg/kg. De lagere dosis resulteert echter in een significant hoger risico op hooggradige GVHD. Bij het eventueel verlagen van de ATG-dosering van 10 mg/kg naar 6 mg/kg moet daarom de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd worden, aldus de onderzoekers. Een optimale dosering ATG kan op grond van deze resultaten vooralsnog niet worden aangegeven.

Referentie

Y. Wang. Influence of two different doses of antithymocyte globulin on clinical outcome of leukemia patients following haploidentical hematopoietic stem cell transplantation: results of a randomized trial. Presented at EHA 2013, abstract S550.

Spreker Xiao-Jun Huang

HUANG

Xiao-Jun Huang, MD,
Peking University Institute of Hematology, People’s Hospital, Beijing, China

 

Zie: Keyslides

Naar boven