preheader NTVH

header website

Blinatumomab vertraagt de achteruitgang van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met B-celprecursor acute lymfatische leukemie

De analyse van de kwaliteit van leven van de fase III TOWER-studie, waarin blinatumomab wordt onderzocht bij patiënten met Philadelphia-chromosoom-negatieve (Ph–) recidiverende/refractaire (r/r) B-celprecursor acute lymfatische leukemie (BCP-ALL), liet zien dat blinatumomab de tijd tot klinisch relevante achteruitgang van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) verlengde, in vergelijking met de standaard behandeling met chemotherapie. Dit gold voor bijna alle functionele domeinen en symptomen die relevant zijn voor oncologische patiënten. Bovendien was dit relatief gunstige effect van blinatumomab op de HRQoL al 8 dagen na de aanvang van de behandeling zichtbaar. Deze data betreffende de kwaliteit van leven in combinatie met de eerder gepresenteerde verbetering van de totale overleving (OS) met blinatumomab onderstrepen dat blinatumomab voor deze patiënten meer positieve effecten dan risico’s heeft.

Blinatumomab is een bispecifiek T-cel ‘engager’ (BITE)-antilichaam dat bindt aan CD19 (B- cellen) en CD3 (T-cellen). Zodoende faciliteert blinatumomab lysis van CD19-positieve B-cellen. Op basis van een een-armige fase II-studie was blinatumomab goedgekeurd voor de behandeling van Ph- r/r BCP-ALL. Eerder lieten data van de fase III gerandomiseerde, open-label TOWER-studie (n=405) een significant betere OS zien met blinatumomab ten opzichte van standaard chemotherapie bij volwassenen met Ph– r/r BCP-ALL. Tijdens de ASH 2016 werden de HRQoL-data van de TOWER-studie gepresenteerd.

In de TOWER-studie werden patiënten in een verhouding 2:1 gerandomiseerd naar blinatumomab (n=271) of standaard chemotherapie (n=134). Patiënten die na 2 inductiecycli in remissie waren, konden de behandeling voortzetten. Een 12 maanden durende onderhoudsfase was toegestaan voor patiënten die 3 consolidatiecycli kregen en bij wie de beenmergrespons aanhield. Voor de huidige analyse werd de HRQoL onderzocht met behulp van de ‘European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire’ (EORTC QLQ-C30) op dag 1 (baseline), dag 8, dag 15 en dag 29 in elke behandelcyclus en follow-up voor bijwerkingen. Een analyse van de tijd tot verslechtering (‘time-to-deterioration’; TTD) werd uitgevoerd om het effect van de behandeling vast te stellen gebaseerd op de tijd tussen start met de behandeling en een achteruitgang van 10 punten op de EORTC QLQ-C30.

Van de 376 patiënten die minstens 1 dosis van de studiemedicatie hadden gekregen, was van 342 patiënten zowel een baseline-meting als minstens 1 post-baseline-meting van de HRQoL beschikbaar. Over het algemeen waren de gemiddelde scores op baseline in de blinatumomab- en chemotherapie-arm vergelijkbaar. Patiënten die blinatumomab gebruikten, hadden doorgaans een betere HRQoL na behandeling dan patiënten met chemotherapie op alle multi-itemschalen of 1-itemmetingen. Met chemotherapie ging de HRQoL op alle onderzochte onderdelen achteruit vanaf dag 8 van de eerste cyclus. Met blinatumomab wezen de gemiddelde veranderingen ten opzichte van baseline op een verbetering van de HRQoL in bijna alle subschalen. De hazard ratio’s (HR’s) voor de tijd tot achteruitgang lagen tussen 0,588 en 0,798 in het voordeel van blinatumomab, met de bovenste grens van het 95% betrouwbaarheidsinterval onder 1,0 voor alle subschalen en losse items, behalve voor slapeloosheid.

Samenvattend, in vergelijking met chemotherapie verlengde blinatumomab de tijd tot klinisch relevante verslechtering van de HRQoL op bijna alle functionele domeinen en symptomen die van belang zijn voor oncologisch patiënten. Bovendien was dit voordeel van blinatumomab op de HRQoL ten opzichte van standaard behandeling al 8 dagen na aanvang van de behandeling zichtbaar.

Referentie

Topp M, Zimmerman Z, Cannell P, et al. Health-Related Quality of Life (HRQoL) of blinatumomab versus Standard of Care (SOC) chemotherapy in patients with relaspsed or refractory Philadelphia negative B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia in a randomized, open-label phase 3 study (TOWER). Presented at ASH 2016, Abstract 222.

Spreker Max Topp

 Topp

Max Topp, MD,
Universiteitskliniek Würzburg, Würzburg, Duitsland


Zie: Keyslides

Naar boven