preheader NTVH

header orlando 1

Artsen onderschatten het belang van verhogen van het energieniveau als behandeldoel van ITP

Behandelstrategieën voor immuungemedieerde trombocytopenie richten zich, naast het verhogen van het trombocytenaantal, op het verhogen van de kwaliteit van leven en het minimaliseren van behandelingsgerelateerde toxiciteit. Resultaten van de ITP World IMPACT Survey (I-Wish) laten zien dat het belang dat patiënten en behandelaren aan een behandeldoel stellen niet altijd overeenkomt. Zo vinden behandelaren het reduceren van spontane bloedingen en blauwe plekken, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bereiken van een normale trombocytenwaarde belangrijk, terwijl patiënten vaker meer belang hechten aan het verhogen van hun energieniveau.

Achtergrond
De wereldwijde I-Wish-enquête is online ingevuld door 1.507 patiënten met immuungemedieerde trombocytopenie (ITP) en 472 ITP-betrokken artsen in 13 verschillende landen. Het doel van deze enquête is het bestuderen van de ziektelast van ITP en de invloed hiervan op de kwaliteit van leven (‘Quality of Life’, QoL) van de patiënten. De enquête is ontworpen door een stuurgroep die bestaat uit deskundige artsen en ITP-patiëntenbelangenbehartigers. In de enquête werd gevraagd welke 3 behandeldoelen, naast het behandelen van de ITP, de ondervraagden het belangrijkst vonden. Patiënten en artsen werd gevraagd 10 behandeldoelen op volgorde van relevantie te zetten. Daarnaast werd gevraagd naar alle ontvangen ITP-behandelingen, zoals corticosteroïden, trombopoëtine-receptoragonisten (TPO-RA’s), anti-CD20-antilichamen en intraveneus immuunglobuline.

Resultaten
De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 47 jaar. De ziektelast was laag tot gemiddeld bij 43%, hoog tot zeer hoog bij 39% en onbekend bij 18% van de respondenten. De mediane duur van de ITP varieerde per land en was het langst in Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (respectievelijk 13, 10 en 9 jaar). De mediane duur in de andere landen waaruit de ondervraagde patiënten afkomstig waren, was: 5 jaar in Frankrijk, 4,2 jaar in India, 3,7 jaar in Duitsland, 3 jaar in Italië, China en Egypte, 2,8 jaar in Spanje, 2 jaar in Colombia, 1 jaar in Turkije en 0,3 jaar in Japan.
In alle landen bestond de top 3-behandeldoelen voor patiënten uit normale trombocytenwaarden (64%), preventie van episodes met verslechtering van ITP (44%), verhogen van het energieniveau (41%), vermindering van spontane bloedingen/blauwe plekken (38%) en verbeteren van QoL (38%). Wat betreft normale trombocytenwaarden en reduceren van spontane bloedingen selecteerde respectievelijk 43% en 17% van de patiënten deze doelen in zijn/haar top 3; 21% selecteerde beide antwoorden en 19% geen van beide. Voor 29% en 26% van de patiënten was respectievelijk het verhogen van het energieniveau en het verbeteren van QoL een top-3-doel, voor 12% beide en voor 33% geen van beide.
De meest geselecteerde behandeldoelen in de top 3 van artsen waren reductie van spontane bloedingen (72%), verbetering van QoL (64%) en normale trombocytenwaarden (51%). Bij 18% en 39% van de ondervraagde artsen stonden respectievelijk normale trombocytenwaarden en reductie van spontane bloedingen in de top 3, terwijl bij 33% beide en bij 10% geen van beide doelen in de top 3 stond. Voor 7% en 56% van de artsen was respectievelijk vermindering van vermoeidheid en verbetering van QoL een top 3-doel; 7% selecteerde beide doelen en 29% geen van beide.
In alle landen overschatten artsen het belang van reductie van spontane bloedingen (72% versus 38%) en het verbeteren van QoL (64% versus 38%) als behandeldoel voor patiënten. Daarentegen onderschatten zij het belang van normale trombocytenwaarden (51% versus 64%) en vermoeidheid/verhogen van het energieniveau (15% versus 41%).
Het gemiddelde gebruik van corticosteroïden was afgenomen van 79% op elk tijdstip voorafgaand aan de enquête tot 26% tijdens de enquête. Ook het gebruik van TPO-RA’s en anti-CD20-antilichamen was lager tijdens de enquête (respectievelijk 17% en 5%) vergeleken met elk willekeurig tijdstip voor de enquête (27% en 29%).

Conclusies
Uitkomsten van de I-Wish-enquête laten zien dat sommige behandeldoelen als even belangrijk worden beschouwd door arts en patiënt, terwijl er wat betreft het belang van andere doelen een groot verschil in perceptie bestaat. Wereldwijd selecteerden artsen het reduceren van spontane bloedingen als het belangrijkste behandeldoel bij ITP. Dit bleek voor patiënten ook een belangrijk behandeldoel. Meer patiënten dan artsen vonden echter verhogen van het energieniveau een belangrijk behandeldoel. Minder artsen dan patiënten beschouwden vermoeidheid als een belangrijk symptoom, terwijl het verbeteren van de QoL door artsen vaker als een top 3-behandeldoel werd gekozen.
Een mogelijke beperking van de I-Wish-enquête is het feit dat antwoorden soms zeer veel op elkaar lijken, zoals normale trombocytenwaarden en reductie van spontane bloedingen, en vermoeidheid en QoL. Dit heeft mogelijk tot verschillende responsen geleid ondanks overeenkomstige interpretaties. Zo hebben verwante antwoorden in de enquête wellicht geresulteerd in schijnbare verschillen in perceptie tussen artsen en patiënten.

Referentie

Bussel JB, Ghanima W, Tomiyama Y, et al. Physicians’ and patients’ perspectives on treatments in ITP – a multi-country perspective: results from the ITP World Impact Survey (I-WISh). Gepresenteerd tijdens ASH 2019; Abstract 1097.

1219REV1287132

Spreker James Bussel

mateos

Dr. James B. Bussel, Weill Cornell Medical College, New York, NY, VS

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven