preheader NTVH

header website

Behandeling met nivolumab bii patiënten met klassiek hodgkinlymfoom met ziekteprogressie na autologe stamceltransplantatie en brentuximab vedotin resulteert in hoge, langdurige responsen

De fase II Checkmate 205-studie is opgezet om de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van nivolumab bij patiënten met klassiek hodgkinlymfoom (Classical Hodgkin lymphoma, cHL) die reeds een autologe stamceltransplantatie hebben gehad en zijn behandeld met brentuximab vedotin (BV), te evalueren. In deze groep patiënten werd een respons van 66% waargenomen na een gemiddelde follow-up van 8,9 maanden. Het bijwerkingenprofiel was acceptabel en de progressievrije overleving (progression-free survival, PFS) en algehele overleving (overall survival, OS) na 6 maanden waren respectievelijk 77% en 99%.

De Hodgkin Reed-Sternberg cellen bij cHL hebben een genetische verandering op 9p24.1. Deze verandering resulteert in overexpressie van PD-L1 en PD-L2, waardoor cHL mogelijk gevoelig is voor PD-1-remming. In een fase Ib-studie liet nivolumab, een humaan IgG4 immuuncheckpointremmer antilichaam gericht tegen PD-1 veelbelovende resultaten zien bij patiënten met recidief of refractair cHL.1

In cohort B van de Checkmate 205-studie kregen 80 patiënten met cHL, voorbehandeld met BV en een autologe stamceltransplantatie, elke 2 weken nivolumab (3 mg/kg IV). Het primaire eindpunt van deze studie was objectieve respons (objective respons rate, ORR), welke werd beoordeeld door een onafhankelijk radiologisch review comité (independent radiologic review committee, IRRC) volgens de 2007 IWG-criteria.

De IRRC ORR was na een gemiddelde follow-up van 8,9 maanden 66% (95% CI: 54,8% - 76,4%).2 De complete respons (CR) en partiële respons (PR) waren respectievelijk 8,8% (95% CI: 3,6% - 17,2%) en 57,5% (95% CI: 45,9% - 68,5%). Bijna alle patiënten hadden tumorregressie, van wie alle responders (behalve 1) een tumorregressie van meer dan 50% hadden. Na 6 maanden had 62% van de IRRC-responders nog steeds een respons en was de IRRC PFS 77% en de IRRC OS 99%. Bij 43 patiënten die niet reageerden op een behandeling met BV, resulteerde de behandeling met nivolumab in een IRRC ORR van 72% (31 van de 43 patiënten)

90% van de behandelde patiënten had bijwerkingen gerelateerd aan het gebruik van nivolumab, waaronder 25% graad 3-4 bijwerkingen en 1% gradatie 5 (multi-orgaanfalen). De meest gerapporteerde bijwerkingen waren vermoeidheid (25%), infusiereacties (20%) en uitslag (16%), onder de ernstige bijwerkingen werden koorts, tumorprogressie, aritmie, infusiereacties, septische meningitis en pneunomie (allen ≤ 4%) gerapporteerd. De meest waargenomen immuun-gemedieerde bijwerkingen waren hypothyreoïdie/thyreoïditis (14%), uitslag (10%) en hypersensitiviteit (6%).

Referenties

  1. Ansell SM, Lesokhin AM, Borrello I, et al. PD-1 blockade with nivolumab in relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med. 2015 Jan 22;372(4):311-9.
  2. Engert A, Santoro A, Shipp M, et al. CheckMate 205: a phase 2 study of nivolumab in patients with classical Hodgkin lymphoma following autologous stem cell transplantation and brentuximab vedotin. Abstract S793, presented during EHA2016, Copenhagen

Spreker Anas Younes

 Younes

Prof. Anas Younes, MD, PhD,
medical oncologist and Chief of Memorial Sloan Kettering’s Lymphoma Service, Memorial Sloan Kettering’s Cancer Center, New York, USA


Zie: Keyslides

Naar boven