preheader NTVH

header website

Darbepoëtine alfa vermindert het aantal transfusies en verhoogt de erythroïde respons significant bij patiënten met myelodysplastisch syndroom

Uit de resultaten van de ARCADE-studie blijkt dat darbepoëtine alfa (DAR) het aantal transfusies vermindert en de erythroïde respons (erythroid respons, ER) verhoogt bij patiënten met lager-risico myelodysplastisch syndroom (MDS). Erythropoïese stimulerende middelen (ESA’s) worden aangeraden bij het behandelen van anemie bij deze patiënten, maar zijn niet altijd goedgekeurd voor deze indicatie.

In de ARCADE-studie werden 147 patiënten met laag of gemiddeld-1 (low / int-1) MDS, anemie (hemoglobine (HgB) ≤10 g/dl), laag aantal transfusies (minder dan 4 in elke van 2 opeenvolgende periodes van 8 weken voorafgaand aan randomisatie), geen eerdere behandeling met ESA’s en endogene erythropoïetine (EPO)-waardes ≤500 mU/ml gerandomiseerd. 97 patiënten kregen elke 3 weken DAR subcutaan toegediend (500 µg) en 49 patiënten placebo (PBO). De patiënten werden gestratificeerd naar IPSS-status (laag of gemiddeld-1). De primaire eindpunten waren de transfusie-incidentie in week 5-24 en de ER. Tijdens de EHA 2016 werden de resultaten gepresenteerd van de 24 weken dubbelblinde studie.1 Na deze periode konden alle patiënten elke drie weken DAR subcutaan toegediend krijgen voor een periode van 48 weken. Deze patiënten worden opgevolgd voor overleving en ziekteprogressie voor 3 jaar.

Van de geïncludeerde patiënten had 50,7% een IPPS-status laag en 49,3% gemiddeld-1. In de groep behandeld met DAR was de incidentie van transfusies in week 5-24 significant lager in vergelijking met de groep behandeld met PBO (DAR: 36,1% versus PBO: 59,2%, p=0,0008). Tevens was het percentage patiënten met ER significant hoger bij de patiënten behandeld met DAR in vergelijking met de patiënten behandeld met PBO (DAR: 14,7% (11 van de 75 evalueerbare patiënten) versus PBO: 0% (0 van de 35 evalueerbare patiënten), p=0,016). Alle patiënten met een ER (n=11) hadden een baseline serum EPO level

De bijwerkingen die 5% of meer frequent voorkwamen bij de patiënten behandeld met DAR waren vermoeidheid, koorts, hoofdpijn en spierpijn. Dit was vergelijkbaar met de eerdere DAR fase II-studie bij patiënten met MDS.2

Referenties

  1. Platzbecker U, Symeonidis A, Oliva E, et al. Arcade (20090160): a pahse 3 randomized placebo-controlled double-blind trial of darbepoetin alfa in the treatment of anemia in patients with low or intermediate-1 risk myelodysplastic syndromes (MSD). Abstract S128, presented during EHA 2016, Copenhagen
  2. Gabrilove J, Paquette R, Lyons RM, et al. Phase 2, single-arm trial to evaluate the effectiveness of darbepoetin alfa for correcting anaemia in patients with myelodysplastic syndromes. BJH 2008;142:379-93.

Spreker Uwe Platzbecker

 Platzbecker

Prof. Uwe Platzbecker, MD, PhD,
Professor for Translational Hematology Medizinische Klinik und Poliklinik I Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus Technische Universität Dresden, Duitsland


Zie: Keyslides

Naar boven