preheader NTVH

ash2015

Het toevoegen van eltrombopag aan de standaardbehandeling voor ernstige aplastische anemie verbetert het responspercentage voor het eerst in 30 jaar

Resultaten van een fase II-studie, die werden gepresenteerd tijdens ASH 2015, tonen aan dat het toevoegen van eltrombopag aan de standaardbehandeling voor ernstige aplastische anemie (‘severe aplastic anemia’, SAA) resulteert in een significante verbetering van het percentage complete hematologische responsen. Deze resultaten suggereren dat eltrombopag, in combinatie met standaard immuunsuppressieve therapie (IST), het responspercentage en de kwaliteit van het hematopoëtisch herstel bij patiënten met onbehandelde SAA significant kan verbeteren. De snelle verbeteringen in het percentage bloedcellen die men observeerde in deze studie, en de geobserveerde reductie in de transfusielast, vormen overtuigende argumenten voor het vroeg inzetten van eltrombopag in de behandeling van deze patiënten.

SAA treedt op wanneer het beenmerg niet in staat is om voldoende nieuwe bloedcellen aan te maken. Aangetaste patiënten ontwikkelen zo anemie, trombocytopenie en neutropenie. Als gevolg hiervan voelen patiënten zich vaak vermoeid en lopen ze een hoog risico op infecties en bloedingen. De huidige standaardbehandeling voor SAA bestaat uit een hematopoëtische stamceltransplantatie, of IST met ‘horse anti-thymocyt globuline’ (hATG) en cyclosporine. Ondanks de grote inspanningen om de uitkomst van patiënten met SAA te verbeteren, bleef het responspercentage met IST relatief stabiel gedurende de laatste 30 jaar. Het percentage totale hematologische responsen met IST ligt tussen de 60 en 65%; bij slechts 10% van de patiënten stelt men een complete respons vast. Eltrombopag is een oraal geneesmiddel dat, bij gebruik als monotherapie, het percentage bloedcellen normaliseert bij ongeveer 40% van de SAA-patiënten. Dee gepresenteerde fase II-studie onderzocht of de combinatie van eltrombopag met de huidige standaard IST-behandeling in staat was om het percentage hematologische responsen te verbeteren.

In de studie werden 88 patiënten met onbehandelde SAA onderverdeeld in 3 cohorten van ongeveer 30 patiënten. Alle patiënten werden behandeld met standaard IST in combinatie met een dagelijkse dosis van 150 mg eltrombopag. De eltrombopag werd op 3 verschillende manieren toegediend: in cohort 1 (n=30) en 2 (n=31) werd eltrombopag geïntroduceerd na hATG vanaf dag 14 tot 6 maanden (cohort 1) of 3 maanden (cohort 2). De reden hiervoor was de initiële vrees voor hepatotoxiciteit. In het derde cohort (n=27) werd eltrombopag samen met hATG gegeven op dag 1 en toegediend voor totaal 6 maanden. Het primaire eindpunt van de studie was het percentage complete remissies na 6 maanden.

Over het algemeen werd de eltrombopag-behandeling goed verdragen. Twee patiënten stopten hun eltrombopag-behandeling vanwege het optreden van ernstige cutane reacties en bij 6 patiënten kon de behandeling niet worden voortgezet voor de volledige 6 maanden (bij 4 patiënten door refractaire ziekte en bij 2 door MDS-evolutie). Het percentage complete remissies na 6 maanden bedroeg 33%, 26% en 54% in respectievelijk cohort 1, 2 en 3. Deze percentages liggen beduidend hoger dan de historische referenties hiervoor. Het totale percentage hematologische responsen bedroeg 80%, 87% en 92% voor respectievelijk cohort 1, 2 en 3. Ook deze percentages zijn superieur aan de historische referenties (zie keyslide 3 onder ‘Keyslides’).

Daarnaast stelde men bij alle patiënten in de studie een robuuste stijging vast van de productie van bloedcellen. De mediane tijd tot het transfusie-onafhankelijk zijn voor bloedplaatjes bedroeg 32 dagen en voor rode bloedcellen bedroeg dit 42 dagen. Voor patiënten met een alarmerend laag aantal witte bloedcellen bedroeg de mediane tijd tot het bereiken van een aanvaardbaar aantal witte bloedcellen 47 dagen. In seriële beenmergbiopten stelde men bij 80% van de patiënten een verbeterde cellulariteit vast, zonder toegenomen fibrose. De mediane toename in het aantal CD34+ cellen ten opzichte van het uitgangsniveau was 17-voudig en 4-voudig na 3 maanden in respectievelijk cohort 1 en 2 (p<0,001).

Samengevat zorgt de toevoeging van eltrombopag aan de standaard IST-behandeling bij onbehandelde SAA-patiënten voor een opmerkelijke stijging van het percentage complete hematologische responsen. Ook de kwaliteit van het hematologisch herstel was beter indien eltrombopag werd toegevoegd. De snelle verbeteringen in het aantal bloedcellen en de geassocieerde verminderde transfusielast voor patiënten vormen bijkomende argumenten voor het vroege gebruik van eltrombopag bij onbehandelde SAA-patiënten.

Referentie

Townsley D, Dumitriu B, Scheinberg P, et al. Eltrombopag Added to Standard Immunosuppression for Aplastic Anemia Accelerates Count Recovery and Increases Response Rates. Presented at ASH 2015; Abstract #LBA-2.

Spreker Danielle Townsley

 Townsley

Dr. Danielle M. Townsley, hematoloog,
Hematology Branch, National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD, VS


Zie: Keyslides

Naar boven