preheader NTVH

header website

Stoppen met tyrosinekinaseremmers bij patiënten met chronische myeloïde leukemie met diepe moleculaire respons: resultaten van de EURO-SKI-studie

In één van de grootste studies ooit naar de veiligheid van het stoppen van een behandeling met een tyrosinekinaseremmer (TKI) vertoonde de helft van de 821 chronische myeloïde leukemie (CML)-patiënten geen aanwijzing voor een recidief 2 jaar na het stoppen van de behandeling. Een langere duur van de TKI-behandeling, waarbij de optimale behandelduur 5,8 jaar bleek te zijn, voorafgaand aan het stoppen van de TKI, was geassocieerd met een hogere kans op moleculair recidiefvrije overleving (MRFS). Deze data suggereren dat sommige patiënten veilig kunnen stoppen met het gebruik van TKI’s.

Met de komst van TKI’s is de overleving van CML-patiënten sterk verbeterd. Een groot deel van de patiënten bereikt met TKI-behandeling een diepe moleculaire respons (DMR). De doeltreffendheid van het stoppen met TKI-behandeling is een sleutelvraag in de behandeling van CML. In diverse studies kon een substantieel deel van de patiënten met een DMR veilig stoppen met de TKI-behandeling. De exacte randvoorwaarden voor het stoppen van de behandeling zijn echter nog niet gedefinieerd.

De EURO-SKI-studie includeerde 821 chronische fase CML-patiënten die niet eerder faalden op een TKI-behandeling, en die werden behandeld met imatinib, nilotinib of dasatinib. Alle patiënten hadden een stabiel en extreem laag niveau van detecteerbare leukemiemarkers (BCR-ABL <0,01% op de internationale schaal, MR4) gedurende ten minste een jaar voordat werd gestopt met de TKI. Een moleculair recidief (MR)werd in de studie gedefinieerd als het verlies van major moleculaire respons (MMR, BCR-ABL <0,1%IS) op elk tijdspunt.

Van 750 patiënten waren evalueerbare moleculaire data beschikbaar voor het schatten van de moleculair-recidiefvrije overleving (‘’molecular recurrence-free survival’, MRFS). Van deze patiënten verloren 348 patiënten hun MMR en 5 patiënten overleden in remissie. Het percentage MRFS bedroeg 62% na 6 maanden, 50% na 12 maanden en 52% 2 jaar na het stoppen van de TKI-behandeling. Van de patiënten die een recidief ontwikkelden, bereikten de meesten hun eerdere remissieniveau na herstart van de TKI-behandeling. Geen van de patiënten vertoonde progressie naar een kritieke staat van gevorderde ziekte. Patiënten die langer dan 5,8 jaar een TKI hadden gebruikt voordat zij stopten, hadden significant minder kans op een recidief in de eerste 6 maanden (34,5% van deze patiënten ontwikkelde een recidief) dan patiënten die korter waren behandeld met een TKI (57,4%). Elk extra jaar met een TKI-behandeling verhoogde de kans met circa 16% dat de patiënt veilig kon stoppen met TKI-behandeling.

Uit de resultaten afkomstig van dit zeer grote cohort CML-patiënten blijkt dat het stoppen met TKI-behandeling haalbaar en veilig is; er worden hoge percentages MRFS bereikt. Een langere duur van de TKI-behandeling, waarbij de optimale duur 5,8 jaar is, voorafgaand aan het stoppen was geassocieerd met een hogere kans op MRFS.

Referentie

Mahon F-X, Richte J, Guilhot J, et al. Cessation of Tyrosine Kinase Inhibitors Treatment in Chronic Myeloid Leukemia Patients with Deep Molecular Response: Results of the Euro-Ski Trial. Presented at ASH 2016; Abstract 787.

Spreker François-Xavier Mahon

 Mahon

François-Xavier Mahon, MD, PhD,
Institut Bergonié, University of Bordeaux, Bordeaux, Frankrijk


Zie: Keyslides

Naar boven