preheader NTVH

ash2014-1

Effectiviteit van ponatinib vergeleken met die van sequentiële behandeling met alternerende tweedegeneratie tyrosinekinaseremmers in derdelijnssetting bij chronische fase CML

Lipton et al. vergeleken de effectiviteit van ponatinib met die van sequentiële behandelingen met alternerende tweedegeneratie tyrosinekinaseremmers (TKI’s) bij 2 CML-patiëntenpopulaties, te weten 1) post-imatinib en dasatinib en 2) post-imatinib en nilotinib patiënten. Deze analyse toonde aan dat ponatinib bij deze patiënten in deze setting tot een hoger percentage complete cytogenetische responsen (CCyR) en major cytogenetische responsen (MCyR) leidt in vergelijking met het sequentiële gebruik van tweedegeneratie TKI’s.

Lipton en collega’s evalueerden de effectiviteit van ponatinib versus sequentiële behandeling met alternerende tweedegeneratie TKI’s in de derdelijnsbehandeling van 1) post-imatinib en dasatinib (Ima/Das) en 2) post-imatinib en nilotinib (Ima/Nil) CML-patiënten. In totaal 6 studies met bosutinib, nilotinib en ponatinib werden geïncludeerd voor de Ima/Das-groep (n=419) en 5 studies met bosutinib, dasatinib en ponatinib voor de Ima/Nil-groep (n=83). De kans op het bereiken van een CCyR in de Ima/Das-groep was 20% met bosutinib, 27% met nilotinib en 54% met ponatinib (zie ook onder ‘Keyslides’). De kans op het bereiken van een MCyR in de Ima/Das-groep bedroeg 28% met bosutinib, 41% met nilotinib en 66% met ponatinib. De kans op het bereiken van een CCyR in de Ima/Nil-groep was 26% met bosutinib, 25% met dasatinib en 67% met ponatinib, terwijl de kans op het bereiken van een MCyR in de Ima/Nil-groep 33% was met bosutinib en 75% met ponatinib.

Samengevat blijkt uit deze analyse dat de totale responspercentages hoger zijn met TKI’s in de post-imatinib en nilotinib-groep ten opzichte van de post-imatinib en dasatinib-groep. Voor beide groepen gold echter dat de patiënten die werden behandeld met ponatinib hogere CCyR- en MCyR-percentages hadden in vergelijking met de sequentiële behandelingen met tweedegeneratie TKI’s die in deze analyse zijn meegenomen. Wel kende deze analyse enkele belangrijke beperkingen, waaronder het feit dat de post-imatinib en dasatinib-groep uit meer studies met grotere aantallen patiënten bestond en de aanwezigheid van een significante heterogeniteit en sterk wisselende duur van follow-up tussen de studies die zijn meegenomen.

Referentie

Lipton JH, Shah D, Tongbram V, et al. Comparative Efficacy Among 3rd Line Post-Imatinib Chronic Phase-Chronic Myeloid Leukemia (CP-CML) Patients after Failure of Dasatinib or Nilotinib Tyrosine Kinase Inhibitors. Presented at ASH 2014; Abstract #4551.

Spreker Jeffrey Lipton

lipton1

Jeffrey H. Lipton, MD, PhD
Princess Margaret Hospital, Toronto, Ontario, Canada

 

Zie: Keyslides

Naar boven