preheader NTVH

Sutimlimab verbetert uitkomsten bij koude agglutinatieziekte

De zeldzame koude agglutinatieziekte (‘cold agglutinin disease’, CAD) wordt gemedieerd via het complementsysteem, wat geremd kan worden met de C1s-complementremmer sutimlimab. Hoewel behandeling met sutimlimab bij CAD uit het eerste deel van de CADENZA-studie effectief bleek, was de langetermijn werkzaamheid onduidelijk. Uit het tweede deel van de CADENZA-studie is nu gebleken dat sutimlimab tot één jaar na de start van de behandeling vermoeidheid en door de patiënt gerapporteerde kwaliteit van leven (‘quality of life’, QoL) verbetert. 

CAD is een zeldzame, chronische auto-immuun hemolytische anemie die gemedieerd wordt via klassieke activatie van het complementsysteem, en geassocieerd is met vermoeidheid en een verslechterde QoL. Uit het eerste deel van de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase III-studie CADENZA bleek dat behandeling met de C1s-complementremmer sutimlimab hemolyse afremt, hemoglobine-niveaus verhoogt en vermoeidheid tegen gaat bij CAD-patiënten, die niet recent een transfusie hebben ondergaan. Op basis van door patiënten gemelde resultaten bleek daarnaast dat al snel verbetering plaatsvond bij behandeling met sutimlimab ten opzichte van placebo en dat dit tot 26 weken aanhield. Tijdens ASH 2022 werden de langetermijn resultaten afkomstig uit het tweede deel van de studie gepresenteerd.

Studieopzet

De patiënten in het tweede deel van de studie hadden het eerste deel (26 weken) voltooid. In dit deel van de studie ontvingen patiënten om de twee weken sutimlimab in een dosis van 6,5 of 7,5 g, afhankelijk of ze <75 of ≥75 kg wogen. Het tweede deel duurde tot 1 jaar na het voltooien van het eerste deel van de studie. Er werden meerdere door patiënten gemelde resultaten gemeten (FACIT-Fatigue, SF-12, EQ-VAS, PGIC, PGIS).

Resultaten

Van de 42 patiënten die deelnamen aan het eerste deel voltooiden 39 de studie, om vervolgens verder te gaan in het tweede deel. Hiervan voltooiden 32 patiënten (82,1%) het tweede gedeelte van de studie. De patiënten die vanaf het eerste deel van de studie sutimlimab toegediend kregen, vertoonden klinisch betekenisvolle verbeteringen (hoger dan de grens van ‘clinically important change’, CIC) in de gemiddelde FACIT-Fatigue-score vanaf week 1 tot aan week 87 (n=13).  Ook bij de patiënten die in het eerste deel van de studie placebo ontvingen en daarna naar sutimlimab wisselden (ex-placebogroep) werd een snelle en langdurige verbetering van de FACIT-Fatigue-score waargenomen na het starten van de sutimlimab-behandeling. De fysieke (PCS) en mentale (MCS) componentscores van SF-12 in de sutimlimabgroep waren tot aan week 87 met respectievelijk 3,9 en 2,8 boven CIC. In de ex-placebogroep werd voor de MCS de CIC bereikt vanaf week 75.  De EQ VAS was bij alle patiënten verhoogd vanaf baseline tot aan het laatste bezoek (na week 87), met gemiddeld 15,3 punten. De PGIC was tijdens de gehele studieperiode positief, waarbij 71,4% van de patiënten een verbetering meldde tussen baseline en week 87. De PGIS verbeterde van 46,7% van de patiënten die geen of milde vermoeidheid rapporteerde op baseline tot 78,5% in week 87.

Conclusie

Sutimlimab-behandeling lijkt de kwaliteit van leven van CAD-patiënten ook op langere termijn te verbeteren tot een jaar na de start van de behandeling. Het langdurig remmen van het klassieke complementsysteem met sutimlimab lijkt daarmee te leiden tot langetermijn voordelen ten aanzien van vermoeidheid en door patiënten gemelde kwaliteit van leven.

Referentie

Roeth A, et al. Sutimlimab provides sustained improvements in patient-reported outcomes and quality of life in patients with cold agglutinin disease: Open-label extension of the randomized, phase 3 Cadenza study. Gepresenteerd tijdens ASH 2022; abstract 31.

Spreker Alexander Röth

Alexander Röth

Prof. dr. Alexander Röth, MD, University Hospital Essen, Duitsland

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven