preheader NTVH

header website1

Behandeling met cerdulatinib, een Syk-JAK remmer, resulteert in een snelle tumorrespons bij patiënten met gerecidiveerde / refractaire B-celmaligniteiten’

Tijdens de EHA werden de interimresultaten van de fase II-studie, waarin de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van cerdulatinib werden geëvalueerd, gepresenteerd. Het algehele responspercentage (‘overall response rate’, ORR) was 50% voor patiënten met gerecidiveerde / refractaire B-celmaligniteiten die behandeld werden met cerdulatinib. Verder werd de behandeling met cerdulatinib goed getolereerd, waarbij de meest waargenomen bijwerkingen diarree, vermoeidheid en anemie waren.

Cerdulatinib is een orale Syk-JAK remmer met een uniek werkingsmechanisme. Cerdulatinib remt 2 signaleringsroutes die de groei van kankercellen bij bepaalde hematologische maligniteiten bevordert: de B-celreceptorsignaleringsroute via Syk en de cytokinereceptoren via JAK. Preklinische data suggereren dat cerdulatinib mogelijk anti-tumoractiviteit heeft bij patiënten die niet goed reageren of een relaps vertonen op andere behandelingen.

Het doel van deze multicenter, open-label, fase II-studie was om de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van cerdulatinib te evalueren bij patiënten met bepaalde types van non-hodgkinlymfoom. In elk van de volgende 3 cohorten zullen 40 patiënten worden opgenomen: (1) patiënten met gerecidiveerd/refractair (r/r) chronische lymfoïde leukemie (CLL) of ‘small lymphocytic leukemia’ (SLL), (2) r/r indolente lymfomen, zoals folliculair lymfoom (FL) en perifeer T-cellymfoom (PTCL), en (3) gerecidiveerd DLBCL, MCL en getransformeerd FL. Tijdens de EHA 2017 werden effectiviteitsdata van de eerste 40 patiënten gepresenteerd. Bijwerkingen werden geanalyseerd bij de eerste 47 patiënten (van 7 patiënten was het nog te vroeg om de effectiviteit te analyseren). De mediane leeftijd van de patiënten was 70 jaar (45-93) en het mediane aantal eerdere behandelingen was 3 (1-7), waarvan 14 patiënten een eerdere behandeling met een BTK- of PI3K-remmer hadden ondergaan.

De interimresultaten laten zien dat er bewijs is voor klinische activiteit bij patiënten met r/r B-celmaligniteiten. Een partiële respons trad op bij twaalf van de 18 patiënten (67%) met r/r CLL/SLL, 5 van de 9 patiënten (56%) met r/r FL, en 1 van de 7 patiënten (14%) met r/r iNHL. Een complete respons (CR) werd gezien bij de eerste patiënt met r/r PTCL die is geïncludeerd in de studie. Deze partiële responsen werden ook gezien bij de zwaar voorbehandelde patiënten, waaronder een patiënt met FL die een relaps had met ibrutinib, en een patiënt met SLL die een relaps had met venetoclax. Allebei deze patiënten zijn na 10 maanden nog in behandeling. De responsen traden snel op, na mediaan 2 cycli, en zijn met name partieel. Vijftien patiënten worden nog steeds behandeld met cerdulatinib, waaronder 4 patiënten meer dan 300 dagen.

Verder laten de resultaten zien dat cerdulatinib over het algemeen goed wordt verdragen in deze zwaar voorbehandelde patiëntengroep. Drie patiënten die werden behandeld met 35 mg tweemaal daags hadden hogere medicijnconcentraties dan verwacht en hadden ernstige bjjwerkingen, waaronder twee graad 5-infecties en één graad 3-pancreatitis. Hierop werd de dosis vermindert naar 30 mg tweemaal daags en een PK-monitoringstrategie werd toegevoegd. Dit resulteerde in een verbeterd bijwerkingenprofiel, consistentere PK-waardes met behoud van klinische activiteit. De meest waargenomen bijwerkingen (elke graad) zijn diarree (19/47), vermoeidheid (18/47) en anemie (14/47). Graad ≥3 bijwerkingen die het vaakst voorkwamen, zijn neutropenie (6/47), trombopenie (5/47) en diarree, anemie, pneumonie en hypertensie (alle 4/47).

Concluderend vertoont cerdulatinib klinische activiteit bij patiënten met CLL, FL en andere B-celmaligniteiten, en wordt over het algemeen goed getolereerd.

Referentie

Hamlin P, Farber C, Fenske T, et al. The dual Syk/JAK inhibitor cerdulatinib demonstrates complete inhibition of Syk and JAK and rapid tumor responses in a phase 2 study in patients with relapsed/refractory B-cell malignancies. EHA 2017, oral presentation, abstract S773.

 

Spreker Paul A. Hamlin

 Hamlin

Dr. Paul A. Hamlin, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Naar boven