preheader NTVH

header website

Vier cycli R-CHOP even effectief als 6 cycli bij jonge patiënten met gunstig-risico diffuus grootcellig B-cellymfoom

Resultaten van een Duitse fase III-studie suggereren dat de standaardbehandeling van jongere patiënten met laag-risico diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphoma’; DLBCL), bestaande uit 6 cycli R-CHOP, zonder problemen gereduceerd kan worden met 2 cycli chemotherapie. De percentages progressievrije overleving (PFS) en algehele overleving (OS) na 3 jaar waren nagenoeg identiek bij 4 en 6 cycli chemotherapie. Hiermee laten deze resultaten zien dat chemotherapie met een derde kan worden gereduceerd bij deze patiënten zonder de prognose te compromitteren.

Gebaseerd op de resultaten van de fase III MInT-studie is 6 cycli CHOP met rituximab (6x R-CHOP) de standaardbehandeling geworden voor jongere DLBCL-patiënten. Ook in deze studie konden onderzoekers patiëntensubgroepen identificeren met een gunstige prognose. Deze patiënten, gekarakteriseerd door een voor leeftijd aangepaste prognose-index (aaIPI) van 0, zonder bulk, bleken een 3-jaars eventvrije overleving (EFS) te hebben van 89%, met een 3-jaars PFS en OS van respectievelijk 95% en 98%. Het doel van de huidige studie (FLYER) was om te bepalen of in deze groep DLBCL-patiënten met een goede prognose het reduceren van het R-CHOP behandelschema met 2 cycli even effectief zou zijn als de standaardbehandeling met minder toxiciteit.

Voor de studie werden 600 DLBCL-patiënten tussen de leeftijd van 18 en 60 jaar met een aaIPI-score van 0, zonder bulk (<7,5 cm) gerandomiseerd toegewezen aan 4 dan wel 6 cycli CHOP. Alle patiënten kregen de standaard 6 cycli rituximab. Bij beide behandelregimes deden de patiëntgroepen het goed en was er geen statistisch significant verschil tussen de 2 groepen wat betreft OS, relaps of ziekteprogressie. Drie jaar na de behandeling was 99% van de 4x CHOP en 98% van de 6x CHOP in leven. De 3-jaars PFS van de 4x CHOP was 96% vergeleken met 94% in de 6x-CHOP-groep (p=0,760). Ook betreffende relapspercentage was er geen verschil tussen de 2 behandelarmen: 4% van de patiënten in de 4x CHOP en 5% van de patiënten in de 6x CHOP.

Met het reduceren van het aantal cycli chemotherapie nam ook het aantal bijwerkingen af met een derde. In totaal werden 1.295 bijwerkingen gerapporteerd bij de 295 patiënten die 6 cycli ondergingen en 835 bijwerkingen bij de 293 patiënten die slechts 4 cycli chemotherapie kregen. De deelnemers van de studie zullen voor een additionele 5 jaar worden gevolgd om te bepalen of de reductie in aantal chemotherapiecycli eraan kan bijdragen dat het aantal langetermijnbijwerkingen van chemotherapie afneemt.

Samenvattend laten deze data zien dat jonge DLBCL-patiënten met een gunstig risico twee cycli chemotherapie kan worden bespaard zonder de effectiviteit nadelig te beïnvloeden. Bovendien leidde het 4-cycli-schema tot minder bijwerkingen dan de standaard 6 cycli chemotherapie. Op basis van deze resultaten zal dit gede-escaleerde regime waarschijnlijk de nieuwe standaardbehandeling worden voor deze groep patiënten.

 

Referentie

Poeschel V, Held G, Ziepert M, et al. Excellent outcome of young patients (18-60 years) with favourable-prognosis diffuse large b-cell lymphoma (DLBCL) treated with 4 cycles CHOP plus 6 applications of rituximab: results of the 592 patients of the Flyer trial of the Dshnhl/GLA. Presented at ASH 2018; Abstract 781.

Spreker Viola Poeschel

Poeschel

Viola Poeschel, MD, Saarland University Medical School, Homburg/Saar, Duitsland

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven