preheader NTVH

header-website

Lenalidomide monotherapie is veilig en effectief bij patiënten met refractair mantelcellymfoom

Lenalidomide is geassocieerd met een consistent veiligheidsprofiel in drie verschillende fase II studies met patiënten met een recidief van hun mantelcellymfoom of met refractair mantelcellymfoom (MCL). Bovendien zorgt lenalidomide voor een snelle en duurzame respons bij sterk voorbehandelde MCL patiënten die eerder bortezomib kregen toegdiend. Dit blijkt uit een analyse waarin de data van de MCL-001, de NHL-002 en de NHL-003 studie werden gegroepeerd.

MCL patiënten met recidiverende of refractaire ziekte hebben een zeer slechte prognose en weinig behandelopties na het falen van een behandeling met bortezomib. Uit verschillende fase II studies bij MCL patiënten blijkt dat de immuunmodulerende stof lenalidomide geassocieerd is met een consistente klinische activiteit en een voorspelbaar toxiciteitsprofiel. In de gepresenteerde analyse werden de gezamenlijke data van drie fase II MCL studies geëvalueerd: MCL-001 (N=134), NHL-002 (N=15) en NHL-003 (N=57).

De patiënten in de drie studies met een MCL-recidief of refractaire MCL hadden een mediane leeftijd van 67 jaar (63% was 65 jaar of ouder) en 91% had stadium III/IV ziekte. De patiënten in de analyse kregen gemiddeld 4 of meer eerdere behandelingen. Bij 76% van de patiënten was dit ondermeer bortezomib. De totale respons in de drie studies bedroeg 32% (waarvan 10% complete respons). De mediane tijd tot het bereiken van een respons was 2,1 maanden en de respons duurde gemiddeld 16,6 maanden. De mediane progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) bedroeg 5,4 maanden terwijl de totale overleving (‘overall survival’, OS) 23,9 maanden was. De meest voorkomende derde- of vierdegraads neveneffecten in de drie studies waren: neutropenie (44%), thrombocytopenie (29%), anemie (11%) en vermoeidheid (7%). Uit een subgroepanalyse bleek verder dat lenalidomide geassocieerd was met een klinisch voordeel bij alle onderzochte subgroepen, behalve bij patiënten met een hoge LDH-waarde.

Samengevat is lenalidomide geassocieerd met een consistent veiligheidsprofiel en een snelle en duurzame respons bij intensief voorbehandelde MCL patiënten die eerder bortezomib kregen toegdiend.

Referentie

T.E. Witzig, J. Vose, P. Zinzani et al. Single-agent lenalidomide in relapsed/refractory mantle cell lymphoma: a combined analysis from the MCL-001, NHL-002 and NHL-003 studies. Presented at EHA 2013, abstract P305.

Spreker Thomas E. Witzig

Witzig

Thomas E. Witzig, MD, PhD,
Mayo Clinic, Rochester, United States

 

Zie: Keyslides

Naar boven