preheader NTVH

header-website

Een lage dosis lenalidomide gecombineerd met een lage dosis-cytarabine geeft een genetisch voorspelbare, complete remissie bij oudere AML patiënten

Uit fase II data gepresenteerd tijdens EHA 2013 blijkt dat een lage dosis lenalidomide gecombineerd met een lage dosis cytarabine geassocieerd is met een hoog percentage complete remissie bij oudere patiënten met acute myeloide leukemie (AML), die niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. Bovendien kon de subgroep van patiënten met een goede respons op deze combinatietherapie geïdentificeerd worden door middel van genetische profilering.

De prognose van oudere patiënten met AML is erg slecht. Dit is vooral het geval bij patiënten ouder dan 70 jaar bij wie intensieve chemotherapie dikwijls niet toegepast kan worden. Uit eerder onderzoek blijkt dat een hoge dosering lenalidomide effectief is in het induceren van complete remissie (CR) bij patiënten met en zonder 5q-acute leukemie. Als gevolg van de aanzienlijke toxiciteit die geassocieerd is met een dergelijke hoge dosis kan dit regime echter over het algemeen niet gebruikt worden bij oudere patiënten. In de gepresenteerde fase II studie werd de effectiviteit nagegaan van het gelijktijdig toedienen van een lage dosering lenalidomide en een lage dosering cytarabine aan AML patiënten ouder dan 70 jaar.

In totaal werden 40 AML patiënten met een mediane leeftijd van 76 jaar opgenomen in de studie. Om geincludeerd te worden in de studie moesten patiënten een witte bloed- cellengehalte hebben van kleiner of gelijk aan 50.000 cellen/mm3 en een ECOG status van < 2. Negentien patiënten hadden een intermediair karyotype (waarvan 14 normaal). Zeventien patiënten hadden een ongunstig karyotype en bij 4 werd het karyotype niet geëvalueerd. Bij 17 patiënten was de AML de novo, bij de andere 23 betrof het secundaire AL (15 na MDS, 4 na CMPD, 1 na myelofibrose, 3 na chemotherapie voor borstkanker). Patiënten in de studie kregen een lage dosering lenalidomide (10 mg/dag oraal, dag 1-21) en een lage dosis cytarabine toegediend (20 mg subcutaan tweemaal per dag, op dag 1-15). De behandeling werd iedere 6 weken herhaald tot een maximum van 6 cycli. Teneinde biomarkers geassocieerd met gevoeligheid voor, of resistentie tegen de behandeling te identificeren, werd daarnaast een genetische en een miRNA profilering uitgevoerd op gezuiverde AML-cellen van 15 patiënten.

De mortaliteit tijdens de inductiefase van de therapie bedroeg 21% (7 overlijdensgevallen tijdens de eerste cyclus binnen een groep van 33 patiënten totaal). Tweeëndertig patiënten volbrachten minimaal 1 cyclus. De totale complete remissie in de studie bedroeg 34% (11/32, ITT). Na een mediane opvolging van 20 maanden waren 6 van de 12 patiënten nog steeds in morfologische en cytogenetische complete remissie. Patiënten met een respons op de therapie toonden een significant langere totale overleving (OS) dan niet-responders (491 dagen versus 64 dagen, p < 0,0001). Het percentage complete remissie (CR) lag significant hoger bij patiënten met < 30% beenmergblasten op het moment van diagnose (p= 0,03). Opmerkelijker was echter dat et cytogenetisch risico niet voorspellend was voor een complete remissie. Uit een analyse van het genetisch profiel kon men echter wel een moleculaire signatuur opstellen met 114 genen en 18 miRNA welke significant geassocieerd was met de klinische respons. Uit dit profiel extraheerde men een algoritme met 5 genen dat accuraat de respons op een behandeling kon voorspellen. Dit algritme werd met succes gevalideerd bij 15 patiënten (15 op 15, 100%).

De uitkomsten van deze studie tonen aan dat een lage dosering lenalidomide gelijktijdig toegediend met een lage dosering cytarabine geassocieerd is met een hoog percentage complete remissie bij zeer oude AML patiënten, die niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. Daarnaast ontwikkelden de onderzoekers een genetisch algoritme dat met succes de respons op deze therapie kan voorspellen.

Referentie

A. Isidori, F. Ferrara, F. Di Raimondo et al. Low-dose lenalidomide plus low-dose cytarabine induce complete remission that can be predicted by genetic profiling in very elderly acute myeloid leukemia patients. Presented at EHA 2013, abstract 586.

Spreker Alessandro Isidori

Isidori

Alessandro Isidori, MD, PhD,
Hematology Stem Cell Transplant Center, AORMN, Pesaro, Italië

 

Zie: Keyslides

Naar boven