preheader NTVH

Banner-website

Het verwijderen van alfa/beta+ T-cellen en CD19+ B-cellen bij een haplo-ïdentieke hematopoïetische stamceltransplantatie zorgt voor preventie van acute en chronische ‘graft-versus-host’-ziekte

Een nieuwe techniek waarbij alfa/beta positieve T-cellen en CD19 positieve B-cellen verwijderd worden uit een HLA haplo-ïdentieke stamceltransplantatie is geassocieerd met een vergelijkbaar succespercentage als een stamceltransplantatie met een volledige ‘match’. Bovendien is deze techniek geassocieerd met een relatief laag risico op ‘graft-versus-host’- ziekte. Deze nieuwe techniek vormt daardoor een goede behandeloptie voor patiënten die geen volledig passende donor hebben. Bovendien hoeft er met deze techniek niet langer gewacht te worden op een volledig passende donor waardoor de stamceltransplantatie veel sneller kan plaatsvinden.

Een transplantatie met haplo-ïdentieke, of half gematchte, hematopoïetische stamcellen vormt in bepaalde gevallen een effectieve behandeloptie voor patiënten zonder een volledig passende donor die toch een stamceltransplantatie nodig hebben. In vergelijking met een stamceltransplantatie met 100% match was deze techniek in het verleden echter geassocieerd met een verhoogd risico op infecties en recidieven. Uit een studie gepresenteerd tijdens ASH 2013 van Bertaina et al. blijkt echter dat de effectiviteit en de veiligheid van een haplo-ïdentieke stamceltransplantatie significant verhoogd worden door de stamcellen van de donor te manipuleren in het laboratorium.

Door gebruik te maken van magnetische ‘beads’ slaagden de onderzoekers van deze studie erin om selectief de alfa/beta-positieve T-cellen en de CD19-positieve B-cellen te elimineren uit de donor stamcellen. De kans op een immunologische reactie in het lichaam van de ontvanger veroorzaakt door deze donorcellen is namelijk het grootst bij dit type cellen wat kan leiden tot ernstige complicaties (‘graft-versus-host’-ziekte). Via de gebruikte techniek blijven zo uitsluitend gezonde, mature en immunologisch actieve cellen in het donortransplantaat bewaard, namelijk de ‘natural killer’ cellen en gamma/delta-positieve T-cellen. Deze cellen verhinderen recidivering en beschermen de ontvanger tegen infecties.

In de gepresenteerde studie werden in totaal 45 patiënten met acute leukemie behandeld met gemanipuleerde stamcellen van één van hun ouders. De cumulatieve incidentie van ‘graft-versus-host’-ziekte bedroeg 29%. De cumulatieve incidentie van transplantatie-gerelateerde mortaliteit (TRM) was 4%. Eén maand na de transplantatie stelde men vast dat de getransplanteerde cellen blijvend aanwezig waren in de patiënt en potentiële antileukemische activiteit bezaten. Bovendien nam deze antileukemische activiteit toe in de tijd.

Samengevat tonen deze resultaten aan dat transplantatie van selectief gemanipuleerde, half gematchte donorstamcellen vergelijkbare resultaten oplevert als volledig gematchte transplantaties met een beperkt risico op ‘graft-versus-host’-ziekte. Deze techniek maakt het nu mogelijk om een grote groep patiënten, waarvoor geen volledig overeenkomende donor beschikbaar is, te behandelen.

Referentie

Bertaina A, Pagliara D, Pende D et al. Removal Of Alpha/Beta + T Cells and Of CD19 + B Cells From The Graft Translates Into Rapid Engraftment, Absence Of Visceral Graft-Versus-Host Disease and Low Transplant-Related Mortality In Children With Acute Leukemia Given HLA-Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Gepresenteerd tijdens de ASH 2013, abstract 157.

Spreker Alice Bertaina

 Bertaina

Alice Bertaina, MD, PhD
Pediatric Hematology/Oncology and Transfusion Medicine, IRCCS Bambino Gesù Children's Hospital, Rome, Italië


Zie: Keyslides

Naar boven