preheader NTVH

Banner-website

Siltuximab, een monoklonaal antilichaam gericht tegen IL-6 is een effectieve behandeling bij de ziekte van Castleman

De ziekte van Castleman is een potentieel dodelijke, ongeneeslijke ziekte die geassocieerd is met een erg hoge morbiditeit. Verschillende studies geven aan dat een overproductie van IL-6 de oorzaak is van de proliferatie van cellen in de lymfeknopen die deze aandoening typeert. Resultaten van de eerste internationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase II-studie bij patiënten met M. Castleman tonen aan dat een behandeling met siltuximab, een monoklonaal antilichaam gericht tegen IL-6, leidt tot een responspercentage van meer dan 30%. Bij deze 30% stelde men duurzame tumorcontrole vast met significante verbeteringen van de kenmerkende symptomen die geobserveerd worden bij Castleman-patiënten.

In de gepresenteerde studie werden 79 patiënten met multicentrische Castleman gerandomiseerd (2:1) tussen een behandeling met siltuximab 11 mg/kg of placebo (1 uur IV infusie om de 3 weken). Alle patiënten in de studie kregen de beste ondersteunende therapie om hun symptomen onder controle te brengen. Patiënten werden behandeld tot het falen van de therapie, waarna patiënten in de placebo-arm mochten overschakelen naar de siltuximab-arm.

Bij ongeveer een derde van de patiënten in de siltuximab-arm stelde men een duurzame respons vast (van 34%), terwijl bij geen enkele patiënt in de placebo-arm een respons werd gezien (p=0,002). Bij een vierde van de met siltuximab behandelde patiënten verdwenen de symptomen volledig voor een mediane tijd van 1,3 jaar. Bij geen enkele van de met placebo behandelde patiënten was dit het geval. Ondanks de dubbele behandelingstijd in de siltuximab-arm in vergelijking met de placebo-arm, was de incidentie van neveneffecten vergelijkbaar in beide armen.

Deze eerste gerandomiseerde studie bij patiënten met multicentrische ziekte van Castleman toont aan dat siltuximab bij een significant deel van de deelnemende patiënten zorgt voor een duurzame tumor- en symptoomcontrole. Daarnaast stelde men met siltuximab een significant langere tijd tot therapiefalen vast evenals een significante reductie van Castleman-gerelateerde symptomen met een duurzame reductie van het gehalte aan inflammatiemarkers. In combinatie met het gunstige tolerantieprofiel moet siltuximab dan ook gezien worden als een nieuwe, effectieve behandelingsoptie voor patiënten met multicentrische ziekte van Castleman.

Referentie

Wong R, Casper C, Munshi N, et al. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Of The Efficacy and Safety Of Siltuximab, An Anti-Interleukin-6 Monoclonal Antibody, In Patients With Multicentric Castleman’s Disease. Presented at ASH 2013, abstract 505.

Spreker Raymond S. Wong

Wong

Raymond S. Wong, MD,
Prince of Wales Hospital, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong

 

Zie: Keyslides

Naar boven