preheader NTVH

Banner website

Apixaban bij de behandeling van recidiverende veneuze trombo-embolie

Een grote studie, gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘American Society for Hematology’ (ASH), toont aan dat het orale anticoagulans apixaban, gegeven in een vaste dosering zonder verrichting van laboratoriumanalyses, een effectieve behandelstrategie is voor de langetermijnbehandeling van recidiverende veneuze trombo-embolie (VTE). Resultaten van deze studie tonen aan dat apixaban zorgt voor een afname van het risico op de ontwikkeling van potentieel fatale bloedstolsels zonder een toename in de incidentie van ernstige bloedingen.

De huidige langetermijnbehandeling voor VTE bestaat uit laagmoleculair gewicht heparinen, en warfarine, teneinde de vorming en de groei van bloedstolsels te vermijden. Warfarine is een effectieve therapie, maar vereist regelmatige bloedanalyses en dosisaanpassingen. Terwijl warfarine inwerkt op de activiteit van verschillende factoren die betrokken zijn bij de bloedstolling, bindt apixaban specifiek op geactiveerd factor X, een enzym met een belangrijke rol in de vorming van bloedstolsels. Apixaban wordt gegeven in een vaste dosering zonder dat hierbij regelmatige laboratoriumonderzoek nodig is. Eerdere studies toonden aan dat een vaste dosering van 2,5 mg apixaban tweemaal per dag na orthopedische chirurgie vergelijkbare effecten heeft op VTE-preventie als heparinen met een laag moleculair gewicht.

Om na te gaan of apixaban een effectieve en veilige behandelingsoptie is in de preventie van recidiverend VTE werd de AMPLIFY-Extension studie opgezet waarin 2.500 patiënten met VTE die reeds 6 tot 12 maanden anticoagulatietherapie kregen toegediend werden gerandomiseerd tussen apixaban 2,5 mg tweemaal per dag, 5,0 mg apixaban tweemaal per dag, of placebo.

In vergelijking met placebo zorgden beide doseringen apixaban voor een reductie van het risico op recidiverend VTE en aan VTE gerelateerd overlijden met ongeveer 80%. Bij 8,8% van de patiënten in de placebogroep stelde men een recidiverend VTE of een aan VTE gerelateerd overlijden vast in vergelijking met 1,7% van de patiënten in beide apixaban-groepen. Bovendien lieten beide doseringen apixaban een reductie zien van het aantal cardiovasculaire problemen, waaronder hartinfarcten en overlijden als gevolg van cardiovasculaire morbiditeit. Het percentage majeure bloedingen in de beide apixaban-groepen was vergelijkbaar met het percentage dat men observeerde in de placebogroep (respectievelijk 0,2%, 0,1% en 0,5%). Deze uitkomsten geven aan dat beide apixaban-doseringen als langetermijnbehandeling van patiënten met een verhoogd risico op recidiverende VTE werkzaam is. Zowel de hoge als de lage dosering apixaban lijken tevens een gunstig risico-batenprofiel te bezitten op basis van de resultaten van deze studie.

Referentie

Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. Two doses of apixaban for the extended treatment of venous thromboembolism. Presented at ASH 2012, abstract LBA1.

Spreker Luca Agnelli

agnelli

Luca Agnelli, PhD
Hematology-BMT Unit, Fondazione Ca’ Granda IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico and University of Milan, Milan, Italy

 

Zie: Keyslides

Naar boven