preheader NTVH

Banner website

Ibrutinib gecombineerd met rituximab wordt goed verdragen en vertoont klinische activiteit bij patiënten met hoog-risico chronische lymfoblastische leukemie (CLL)

De combinatie van de nieuwe stof ibrutinib met rituximab is mogelijk een effectievere behandelingsoptie dan de huidige standaardbehandeling voor patiënten met hoog-risico chronische lymfoblastische leukemie (CLL).

Hoewel de huidige op chemotherapie gebaseerde behandelingsopties voor CLL effectief zijn, zijn ze geassocieerd met ernstige toxiciteit wat het gebruik bemoeilijkt bij oudere, minder fitte patiënten. De Bruton’s tyrosine kinase (BTK) remmer, ibrutinib, grijpt aan op de B-cel signaleringsroute. Data uit fase I studies toonden aan dat ibrutinib werkzaam is bij patiënten met hoog- en laag-risico CLL. Patiënten met hoog-risico CLL vertonen veelal een lagere respons op standaard CLL therapie en hebben in het algemeen een slechtere uitkomst. Dergelijke patiënten worden gekarakteriseerd door de aanwezigheid van chromosomale afwijkingen zoals deleties van chromosoom 17p of 11q, of door kortdurende remissies na standaard chemoimmunotherapie. Teneinde een alternatieve behandeling te ontwikkelen voor deze patiëntenpopulatie werd de combinatie van ibrutinib met het anti-CD20 antilichaam rituximab geëvalueerd bij hoog-risico CLL.

In deze fase II studie werden 40 hoog-risico CLL patiënten behandeld met 420 mg ibrutinib per dag in combinatie met wekelijks rituximab gedurende 4 weken, gevolgd door dagelijks ibrutinib plus maandelijks rituximab gedurende 6 maanden waarna  monotherapie ibrutinib werd gegeven. Bij de grote meerderheid van de patiënten werd een positieve respons gerapporteerd. Na een opvolging van 4 maanden bedroeg de totale respons ('overall response rate', ORR) 80% en bijna alle patiënten (38/40) konden hun behandeling voortzetten zonder ziekteprogressie. Van de 20 patiënten bij wie een vroege respons waargenomen werd, vertoonden er 17 een partiële remissie. Bovendien bleek uit vragenlijsten dat de behandeling ook resulteerde in een betere kwaliteit van leven bij alle behandelde patiënten.Over het algemeen werd de behandeling goed verdragen met weinig ernstige toxische bijwerkingen, die over het algemeen van korte duur waren. 

Uit deze fase II studie blijkt dat ibrutinib in combinatie met rituximab een goed verdragen en effectieve behandelingsoptie kan vormen voor moeilijk te behandelen CLL patiënten zonder risico op ernstige toxiciteit. Deze resultaten onderstrepen volgens de onderzoekers de behoefte aan grotere fase III-studies met ibrutinib bij patiënten met hoog-risico CLL teneinde deze patiënten snel betere behandelingsopties te kunnen bieden.

Referentie

J. Burger, M. Keating, W. Wierda, et al. The Btk Inhibitor Ibrutinib (PCI-32765) in Combination with Rituximab is well tolerated and displays profound activity in high-risk Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) Patients. Presented at ASH 2012, abstract 187.

Spreker J. Burger

burger

J.A. Burger, MD, PhD
Associate Professor, Department of Leukemia, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, USA

 

Zie: Keylides

Naar boven