preheader NTVH

header orlando 1

Oudere myeloompatiënten kunnen veilig een autologe stamceltransplantatie ondergaan

Een analyse onder bijna 16.000 patiënten met multipel myeloom die een autologe stamceltransplantatie zijn ondergaan wees uit dat ook patiënten van 70 jaar of ouder deze behandeling veilig kunnen ondergaan. Uit de analyse bleek verder dat conditionering met melfalan 200 mg/m2 ook haalbaar is bij patiënten ≥70 jaar. De resultaten lijken het glazen plafond van leeftijd voor autologe stamceltransplantatie in de behandeling van multipel myeloom te breken.

Achtergrond
Autologe stamceltransplantatie (ASCT) is een gangbare en effectieve behandeloptie voor patiënten met multipel myeloom (MM) en kan een diepe en duurzame remissie bewerkstelligen. ASCT wordt aangeboden aan patiënten <70 jaar. Omdat MM echter met name een ziekte is die voorkomt onder ouderen (met een mediane leeftijd van 70 jaar), wordt een groot deel van de MM-patiënten door dit criterium uitgesloten van deze behandelstrategie. Om de haalbaarheid van ASCT in nieuw gediagnosticeerde, oudere MM-patiënten te bepalen, evalueerden onderzoekers van het Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) de uitkomsten van upfront ASCT bij verschillende leeftijdscategorieën van volwassen MM-patiënten, die een enkele ASCT ondergingen met melfalan conditionering binnen 12 maanden na hun diagnose tussen 2013 en 2017. Een multivariate analyse werd uitgevoerd voor non-relaps mortaliteit (NRM), relaps/progressie (REL), progressievrije overleving (PFS) en algemene overleving (OS) met behulp van een Cox proportioneel risicomodel met leeftijd tijdens transplantatie als het primaire effect.

Resultaten
In totaal werden 15.999 patiënten geïncludeerd in deze analyse. De mediane leeftijd in dit patiëntencohort was 62 jaar (20-39 jaar: n=308; 40-49 jaar: n=1.615; 50-59 jaar: n=4.952; 60-69 jaar: n=7.032; ≥70 jaar: n=2.092). In alle leeftijdsgroepen was er een gelijke verdeling van geslacht, ras, etniciteit, Karnofsky-score en comorbiditeitsindex. Het aandeel patiënten met hoogrisico cytogenetica was overigens groter bij patiënten ≥70 jaar (30%) vergeleken met de 40-49 (24%) en 20-39 (20%) leeftijdsgroepen. Daarnaast waren oudere patiënten vaker blank vergeleken met jongere patiënten (85% bij ≥70 jaar versus 64% bij 20-39 jaar).

In totaal ontving 82% van de onderzoekspopulatie melfalan 200 mg/m2. Alhoewel het percentage patiënten dat deze normale dosering melfalan kreeg relatief stabiel (85-91%) was in de leeftijdsgroepen 20-39, 40-49, 50-59 en 60-69, was dit percentage veel lager in de subgroep ≥70 jaar. In deze laatste groep ontving 58% melfalan met een dosering van 140mg/m2. Het was opmerkelijk dat er meer ASCT’s waren uitgevoerd in de ≥70 jaar leeftijdsgroep in 2017 (28%) vergeleken met 2013 (15%). Een univariate analyse van de uitkomsten op basis van leeftijdscategorie liet een iets verhoogde 100-dagen NRM zien bij patiënten ≥70 jaar vergeleken met jongere patiënten (1% versus 0%; p<0,01); de 2-jaars OS was lager in de ≥70 jaar subgroep vergeleken met patiënten in de leeftijd van 60-69 jaar (86% versus 89%; p<0,01). Echter, na correctie voor andere variabelen hadden patiënten ≥70 jaar een vergelijkbare NRM (HR 1,3 [95%-BI: 1-1,7]; p=0,06), REL (HR 1,03 [95%-BI: 0,9-1,1]; p=0,6), PFS (HR 1,06 [95%-BI: 1-1,2]; p=0,2) en OS (HR 1,2 [95%-BI: 1-1,4]; p=0,02) vergeleken met de referentiegroep van 60-69 jaar. In het ≥70 jaar cohort bleek de dosering van melfalan een surrogaat te zijn voor slechtere uitkomsten, waaronder NRM bij 100 dagen (melfalan 140: 1% versus melfalan 200: 0%, p=0,003), PFS na 2 jaar (64% versus 69%, p=0,003) en OS na 2 jaar (85% versus 89%, p= 0,01).

Conclusie
Dit was de grootste studie tot nu toe, die heeft gekeken naar de veiligheid en effectiviteit van ASCT bij oudere patiënten. De resultaten bevestigen dat patiënten ≥70 jaar veilig een transplantatie kunnen ondergaan en daarbij vergelijkbare resultaten kunnen behalen als patiënten van 60-69 jaar. De gepresenteerde analyse bevestigt dat ASCT vergelijkbare voordelen oplevert met betrekking tot ziektecontrole (REL en PFS) bij zowel jongere als oudere MM-patiënten. Dit voordeel wordt zelfs gezien nu in de eerstelijnssetting proteasoomremmers en/of immuunmodulatoire middelen worden gebruikt. Tot slot liet deze studie zien dat conditionering met melfalan met een dosering van 140 mg/m2 geassocieerd was met een slechtere uitkomst in de ≥70 jaar groep. Dit is wellicht echter een surrogaat voor hoge kwetsbaarheid en comorbiditeiten in deze patiëntengroep.

Referentie

Munshi P, et al. Breaking the Glass Ceiling of Age in Transplant in Multiple Myeloma. Gepresenteerd tijdens ASH 2019; Abstract 782.

Spreker Anita D'Souza

Anita D'Souza

Anita D'Souza, MD, MS, CIBMTR, Department of Medicine, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI, VS

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven