preheader NTVH

Duurzame respons bij epcoritamab met rituximab en lenalidomide bij patiënten met hoog-risico folliculair lymfoom ongeacht POD24-status

Tot op heden is er geen standaardbenadering voor de behandeling van patiënten met een hoog risico, recidiverend/refractair folliculair lymfoom. In de fase I/II-studie EPCORE™ NHL-2 werd bij deze patiënten de combinatiebehandeling van epcoritamab plus rituximab en lenalidomide onderzocht. De studieresultaten laten gunstige responspercentages en een beheersbaar veiligheidsprofiel zien.

Folliculair lymfoom is de op één na meest voorkomende soort lymfoom. Slechte uitkomsten worden vooral gezien bij patiënten die ziekteprogressie vertonen binnen 24 maanden na eerstelijns chemo-immunotherapie (POD24) en patiënten die ongevoelig zijn voor zowel een anti-CD20 monoklonaal antilichaam als een alkylerend middel. Ondanks therapeutische vooruitgang zijn de resultaten bij recidiverend/refractair folliculair lymfoom (R/R FL) nog altijd suboptimaal en ontbreekt een zorgstandaard voor POD24-patiënten. Tijdens EHA 2023 werden de resultaten van een gepoolde analyse van cohorten 2a en 2b van de lopende fase I/II-studie EPCORE™ NHL-2 naar epcoritamab plus rituximab en lenalidomide bij R/R FL gepresenteerd.

Methoden

In de fase I/II-studie EPCORE™ NHL-2 kregen patiënten met R/R CD20-positieve FL een subcutane toediening van epcoritamab plus rituximab en lenalidomide (R2) gedurende 12 cycli van 28 dagen. Epcoritamab werd wekelijks toegediend in cycli 1–3, om de week in cycli 4–9 en eens in de vier weken vanaf de 10e cyclus (cohort 2a) óf wekelijks in cycli 1–2 en om de vier weken vanaf de 3e cyclus (cohort 2b) gedurende een periode van minder dan 2 jaar. De primaire uitkomstmaten van de studie waren: het aantal deelnemers met bijwerkingen, het aantal deelnemers met dosis-limiterende toxiciteit en het algehele responspercentage (‘overall response rate, ORR).

Resultaten

Van de 111 patiënten die in de analyse waren opgenomen, was de mediane leeftijd 65 jaar. 60% van de patiënten had Ann Arbor stadium IV van de ziekte en 58% had ‘Follicular Lymphoma International Prognostic Index’ (FLIPI)-classificatie 3-5. De mediane tijd vanaf de diagnose tot de eerste dosis epcoritamab was 63 maanden en de mediane tijd vanaf het einde van de laatste voorafgaande therapielijn tot aan de eerste dosis epcoritamab was 17 maanden. Het mediane aantal eerdere therapielijnen was één (bereik: 1-7). Op het moment van de data-afsluiting stond 73% van de patiënten nog op de behandeling.

Behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad ≥3 (‘treatment-emergent adverse event’, TEAE's) werden gemeld bij 76% van de patiënten. De meest voorkomende TEAE's waren neutropenie, cytokine release syndroom (CRS), reacties op de injectieplaats en vermoeidheid. Er deden zich vier dodelijke TEAE’s voor die allemaal gerelateerd waren aan COVID-19.

Na een mediane follow-up van 11,4 maanden was de ORR 98%, met een complete moleculaire respons (CMR) van 87%. Een hoge ORR en CMR werden in alle subgroepen gerapporteerd. Voor patiënten met POD24 waren de ORR- en CMR-percentages respectievelijk 98% en 75,0%. De mediane tijd tot respons was 1,4 maanden. Epcoritamab plus R2 leidde - ook bij POD24-patiënten - tot een duurzame complete respons. Hierbij werd de waarschijnlijkheid van behoud van een complete respons na één jaar geschat op 90%.

Conclusie

In de fase I/II-studie EPCORE™ NHL-2 werd onderzocht of de combinatie van epcoritamab met R2 bij patiënten met R/R FL veilig is en een gewenste respons geeft. Uit de resultaten blijkt dat de toevoeging van subcutaan epcoritamab aan R2 leidt tot diepe en duurzame remissies bij R/R FL-patiënten, waaronder de POD24-subgroep en andere hoogrisicopopulaties. Epcoritamab laat een beheersbaar veiligheidsprofiel zien en er werden geen nieuwe veiligheidssignalen gerapporteerd. Combinatieregimes met subcutaan epcoritamab worden bestudeerd in de lopende gerandomiseerde fase III-studie EPCORE FL-1 en in een POD24-cohort in de EPCORE NHL-2-studie.

Referentie

Sureda A, Falchi L, Leppa S, et al. Epcoritamab with rituximab + lenalidomide provides durable responses in patients with high-risk follicular lymphoma, regardless of POD24 status. Gepresenteerd tijdens EHA 2023; Abstract S222.

Spreker Anna Sureda

Anna Sureda

Anna Sureda, PhD, Institut Català D’oncologia, Hospital Duran I Reynals, Universitat de Barcelona, Spanje

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven