preheader NTVH

header website

Duurzame remissie met tisagenlecleucel bij kinderen en jongvolwassenen met recidiverende/refractaire acute lymfatische leukemie (ALL)

ELIANA is een fase II-studie die tisagenlecleucel onderzoekt bij pediatrische/jongvolwassen patiënten met CD19+ recidiverende of refractaire B-cel acute lymfatische leukemie (ALL) en is de eerste wereldwijde klinische studie met CAR-T-celbehandeling. Eerder was aangetoond dat een enkele infusie van tisagenlecleucel bij 81% van de patiënten leidde tot een complete remissie (CR) of CR met incompleet hematologisch herstel (CRi). Een update van de resultaten van deze studie, met een additionele 11 maanden follow-up, bevestigen de effectiviteit van deze behandeling met hoge algehele responspercentages (ORR) en diepe remissies in combinatie met een mediane duur van remissie (DoR) en algehele overleving (OS) die nog niet werden bereikt.

Om in aanmerking te komen voor de ELIANA-studie moesten ten tijde van de screening de patiënten ten minste 3 jaar en niet ouder dan 21 jaar zijn op het moment van diagnose. Patiënten hadden CD19+ recidiverende of refractaire B-cel ALL met ≥5% leukemische blastcellen in het beenmerg. Tisagenlecleucel werd centraal geproduceerd op 2 locaties (Morris Plains NJ, VS en Leipzig, Duitsland) door middel van lentivirale transductie van autologe T-cellen met een vector coderend voor een tweede generatie 4-IBB anti-CD19 CAR en ex vivo vermeerderd. Tisagenlecleucel werd verstuurd naar patiënten in 25 studiecentra in 11 landen verdeeld over 4 continenten. Het primaire eindpunt van de studie was ORR (≥28 dagen) binnen 3 maanden na de CAR-T-celinfusie. Secundaire eindpunten waren onder andere DoR, OS, bijwerkingen en cellulaire kinetiek.

In totaal werden van de 113 patiënten die werden gescreend er 97 patiënten geïncludeerd. Er was sprake van productiefouten in 8 gevallen (8%) en 10 patiënten kwamen niet tot infusie als gevolg van overlijden of bijwerkingen. Een enkele dosis tisagenlecleucel (mediane dosis 3,0x106 CAR-positieve T-cellen/kg) volgde op lymfodepletie door chemotherapie bij 76 van de 79 patiënten. De mediane leeftijd van de patiënten in de studie was 11 jaar (3-24 jaar) en 61% had een eerdere hematopoïetische stamceltransplantatie ondergaan (HSCT).

De ORR (CR+CRi) binnen 3 maanden was 82% en van de 65 van de patiënten met CR/CRi bereikte 98% minimaal residuele ziekte (MRD)-negativiteit in het beenmerg. De mediane DoR werd nog niet bereikt, met een aanhoudende respons bij 29 patiënten (maximale DoR >29 maanden). Ook de mediane relapsvrije overleving (RFS) werd nog niet bereikt, met een RFS-percentage van 66% na 18 maanden en 62% na 24 maanden. Relapsen kwamen het meest voor in het eerste jaar na infusie en het merendeel daarvan was CD19-negatief. Alle CD19-negatieve relapsen vonden plaats in de context van persistente B-cel-aplasie. Na 12 en 18 maanden waren respectievelijk 76% en 70% van de geïnfuseerde patiënten nog in leven.

Van de patiënten ervaarde 77% graad 3/4 ‘cytokine release syndrome,’ dat wordt getriggerd door een overactieve immuunrespons. Bijna de helft van deze patiënten vereiste behandeling op de intensivecareafdeling voor een mediane duur van 7 dagen. In alle gevallen was sprake van normalisatie met behulp van het management-algoritme dat ontwikkeld was voor deze studie. De meeste belangrijke bijwerkingen gebeurden in de eerste 8 weken na infusie en bestonden onder andere uit infectie (43%, graad 3/4: 24%), cytopenie aanhoudend tot dag 28 (42%, graad 3/4: 36%), neurologische bijwerkingen (39%, graad 3/4: 13% en tumorlysissyndroom (5%, allemaal graad 3). Er werden geen gevallen van cerebraal oedeem gerapporteerd. In totaal was sprake van 25 overleden patiënten na CAR-T-infusie. De meesten hiervan waren toe te schrijven aan ziekteprogressie en andere oorzaken niet gerelateerd aan CAR-T-celbehandeling.

Concluderend bevestigen deze geüpdatete ELIANA-resultaten dat tisagenlecleucel een nieuwe behandelmogelijkheid biedt voor pediatrische en jongvolwassen patiënten met recidiverende/refractaire B-cel ALL. De onderzoekers wijzen er verder op dat de resultaten op de verschillende studielocaties vergelijkbaar waren, waaronder ook de centra zonder eerdere ervaring met het toedienen van CAR-T-celtherapie.

Referentie

Grupp S, Maude SL, Rives S, et al. Updated analysis of the efficacy and safety of tisagenlecleucel in pediatric and young adult patients with relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia. Presented at ASH 2018; Abstract 895.

Spreker Stephan Grupp

grupp

Dr. Stephan Grupp, MD, Department of Pediatrics, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, VS

 

Zie: Keyslides

 

Banner NL 262x335px

Naar boven