preheader NTVH

header

Prognostische impact van minimale residuele ziekte bij RUNX1-RUNX1T1-positieve acute myeloïde leukemie

Uit een studie die de prognostische impact van minimale residuele ziekte (MRD) evalueerde bij een groot cohort van RUNX1-RUNX1T1 positieve acute myeloïde leukemie (AML) patiënten blijkt dat de afwezigheid van RUNX1-RUNX1T1 ´transcripts´ na inductie- en consolidatietherapie significant geassocieerd is met een gunstige uitkomst.

AML met translocatie t(8;21)(q22;q22) is een pathologisch AML-subtype dat erkend wordt door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op moleculair niveau resulteert deze genetische translocatie in het ontstaan van het RUNX1-RUNXT1 fusiegen wat gebruikt kan worden als een moleculaire marker voor MRD. In tegenstelling tot AML met CBFB-MYH11, MLLT3-MLL en NPM1 mutaties, is de prognostische waarde van MRD bij RUNX1-RUNX1T1 positieve AML patiënten nog onduidelijk.

Om dit op te helderen werd een kwantitatieve ´reverse transcriptase polymerase chain reaction´ (RT-PCR) uitgevoerd op monsters van 68 RUNX1-RUNX1T1 positieve AML patiënten. Deze patiënten werden behandeld met dubbele ICE inductietherapie (idarubicine, cytarabine, etoposide) gevolgd door postremissie therapie met een hoge dosis van een cytarabine-bevattend chemotherapeutisch regime (N=59), allogene (N=4), of autologe (N=2) stamceltransplantatie. Bij alle patiënten werden er bloed- en/of beenmergmonsters verzameld op het moment van diagnose, tijdens de behandeling en tijdens de opvolgingsperiode. De MRD niveaus werden gerapporteerd als de genormaliseerde waarde van de RUNX1-RUNX1T1 ´transcripts´ per 106 beta-2-microglobuline (B2M) ´transcripts´.

Op het moment van de diagnose varieerde het transcriptieniveau van de beenmergmonsters tussen 2,9x104 en 14,4x106 (gemiddeld 3,0x105). In de bloedstalen varieerde het transcriptieniveau tussen 6,3x103 en 10,3x106 (gemiddeld 2,3x105). Hierbij was het transcriptieniveau in het bloed gassocieerd met het aantal witte bloedcellen (p=0,06) en het percentage perifere blasten (p=0,02). Bij de beenmergmonsters werd geen correlatie vastgesteld tussen het transcriptieniveau en bepaalde klinische eigenschappen.

Voorafgaand aan de behandeling had het transcriptieniveau in het beenmerg (HR:1,07; p=0,86) en in het perifere bloed (HR:1,02; p=0,96) geen prognostische waarde voor de relapsvrije overleving (´relapse free survival, RFS´). Na de inductietherapie varieerde de log10 reductie van het transcriptieniveau tussen 1,4 en 6,6. Drie patiënten bleken na inductie vrij van MRD in het beenmerg en vertoonden een ´complete response´. Tijdens de consolidatietherapie waren respectievelijk 20 en 21 patiënten op een bepaald moment vrij van MRD in het beenmerg en in het perifere bloed. Dit resulteerde in een significant betere RFS (p=0,02) van respectievelijk 85%, 65% en 46% bij patiënten met MRD-vrij beenmerg, patiënten met MRD-vrij perifeer bloed en bij patiënten die nooit RQ-PCR negatief waren (N=13). MRD-negativiteit vertaalde zich bovendien in een significant betere totale overleving (p=0,008). Na consolidatie werden 21 van de 41 beenmerg en/of perifeer bloed negatieve patiënten op een bepaald tijdstip weer MRD-positief. De tien patiënten waarbij een toename in het aantal RUNX1-RUNX1T1 ´transcripts´ werd geobserveerd, vertoonden allen een relaps.

Deze studie toont aan dat RQ-PCR negativiteit na inductie- en consolidatietherapie significant geassocieerd is met een gunstige uitkomst (betere RFS en OS) bij RUNX1-RUNX1T1 positieve AML patiënten. Indien er een relaps optreedt, vindt dit gemiddeld plaats tussen 4 en 6 maanden na consolidatietherapie, waardoor gedurende het eerste jaar actieve MRD monitoring aan te bevelen is.

Referentie
Döhner K, et al. Prognostic impact of minimal residual disease in RUNX1-RUX1T1 acute myeloid leukemia (AML): a study of the German-Austrian-AML study group (AMLSG). Presented at EHA 2012, abstract #538.

Spreker Konstanze Döhner

 Konstanze-Dohner

Konstanze Döhner, MD, PhD,
Department of Internal Medicine III University of Ulm, Ulm, Germany


Zie: Keyslides

Naar boven