preheader NTVH

header-website

Nieuw R-ISS risicomodel voor snelle identificatie van verschillende multiple myeloma entiteiten

Multiple Myeloma (MM) is een heterogeen syndroom dat in feite bestaat uit verschillende aandoeningen met variërende prognoses waardoor er een behoefte is ontstaan aan een nieuw risicomodel dat gebruik maakt van prognostische markers. Door middel van een nieuwe model, het R-ISS risico model, dat alle gangbare prognostische markers meeneemt, kunnen in de dagelijkse praktijk simpel en snel drie MM entiteiten worden geïdentificeerd die elk een totaal verschillende uitkomst hebben.

Het Internationale Staging Systeem (ISS) is een eenvoudige en veelgebruikt stageringsmodel voor MM maar dit model houdt geen rekening met de biologie van MM (zoals de aanwezigheid van chromosomale afwijkingen) en met andere belangrijke prognostische markers, zoals serum LDH-spiegels.

Het doel van de studie uitgevoerd door Oliva et al. was het evalueren van de gecombineerde rol van drie alom geaccepteerde prognostische factoren (ISS, chromosomale afwijkingen en serum LDH niveaus) bij nieuw gediagnosticeerde MM (NDMM) patiënten.

Hiertoe werden de gegevens van NDMM patiënten afkomstig van negen internationale multicenter studies samengevoegd en retrospectief geanalyseerd. Alle patiënten ontvingen nieuwe geneesmiddelen ‘up-front’ in combinatie met hun standaardchemotherapie of in combinatie met pre-transplantatie-inductie medicatie of post-transplantatie onderhoudstherapie. In de analyse werden alle patiënten opgenomen van wie het ISS stadium, de Interfase Fluorescentie In-Situ Hybridisatie (iFISH) en de serum LDH-spiegels evalueerbaar waren. Met behulp van “K-adaptive partitioning” werden de ISS/iFISH/LDH-groepen geïdentificeerd. Verder werden multivariate analyses met betrekking tot OS en PFS uitgevoerd.

De uitkomsten laten zien dat de mediane leeftijd van de patiënten in de studie 63 jaar was en dat 2.159 patiënten (60%) jonger was dan 65 jaar. In totaal 1.791 (50%) patiënten ontvingen IMIDs, 1.370 (38%) kreeg proteasoomremmers, en 1606 (45%) patiënten ondergingen een autologe stamceltransplantatie (ASCT). Geschikt voor evaluatie bleken in totaal 2.359 patiënten en bij hen werden de ISS-, iFISH-, en LDL-waarden geanalyseerd.

Op baseline hadden 570 (24%) patiënten ISS stadium III, 612 (26%) had High Risk (HR) iFISH profiel [dwz de aanwezigheid van del (17p) en/of t(4;14) en/of t(14;16)] en 285 (12%) patiënten hadden LDL waarden die hoger lagen dan de normaalwaarden (LDH hoog). De ‘recursive partitioning’procedure gaf een optimaal aantal van 3 ISS/iFISH/LDH-groepen, gedefinieerd als gereviseerde ISS-[R-ISS] stadia: (1) R-ISS stadium 1 [n= 636, (27%)], waarbinnen ook patiënten vielen met ISS-I, geen HR-iFISH en lage LDH-spiegel R-ISS, (2) stadium III [n=246, (11%)]: patiënten met ISS-III en HR-iFISH of hoge waarden van LDH; en (3) R-ISS stadium II, waaronder alle andere patiënten vielen [n=1477, (62%)].

Na een mediane follow-up van vier jaar, bleek de 5-jaars OS 81% te zijn in de R-ISS I-groepen, 62% in de R-ISS II-groepen en 39% in de R-ISS III-groepen.

De 5-jaars PFS was 56% in de R-ISS I-, 37% in de R-ISS II- en 20% in de R-ISS III-groepen (mediane PFS van 65, 41 en 25 maanden, respectievelijk).

Multivariate analyses van de OS en PFS bevestigden de sterk prognostische rol van R-ISS. Het mortaliteitsrisico was duidelijk verhoogd in de R-ISS II-groep vergeleken met de R-ISS-I groep (HR 3,02) en hetzelfde was het geval in de R-ISS III groep versus de R-ISS-I groep (HR 7,44). Eveneens bleek het risico van progressie hoger voor de R-ISS-II groep vergeleken met de R-ISS-I groep (HR 2,07). Dat was ook het geval voor R-ISS stadium III vergeleken met I (HR 4,04).

De onderzoekers concluderen op basis van de resultaten van deze studie dat de R-ISS de bepaling van risico’s aanzienlijk verbeterde vergeleken met de individuele ISS-, iFISH- en LDH-evaluaties. De R-ISS is daarom een nieuw risicomodel dat simpele en alom geaccepteerde prognostische markers meeneemt, is eenvoudig toepasbaar in de klinische praktijk en kan drie MM entiteiten identificeren met duidelijk verschillende prognoses.

Referentie

Oliva S, Caltagirone S, Passera R, et al. Revised international staging system (R-ISS): a new and simple prognostic assessment for multiple myeloma. EHA 2014 Congress Milan, abstract S1289.

Spreker Stefania Oliva

Oliva

Stefania Oliva, MD, PhD,
Division of Hematology, University of Torino, Torino, Italy

 

Zie: Keyslides

Naar boven